25-09-2013

Persbericht Europese Commissie

Brussel, 25 september 2013

Meer dan 60 % van de negenjarigen in de EU gaat naar scholen zonder digitale infrastructuur. De Europese Commissie maakt vandaag het actieplan “Open het onderwijs” (“Opening up Education”) bekend, om deze en andere digitale problemen aan te pakken die scholen en universiteiten belemmeren het kwalitatief hoogstaande onderwijs en de digitale vaardigheden aan te bieden die nodig zijn voor 90 % van de banen in 2020. Ter ondersteuning van het initiatief lanceerde de Commissie 25 okober de website Open Education Europa (Open onderwijs Europa), waar studenten, onderwijspersoneel en onderwijsinstellingen gratis open onderwijstoepassingen kunnen delen.

Tussen 50 % en 80 % van de leerlingen in de EU maakt nooit gebruik van digitale studieboeken, oefensoftware, uitzendingen/podcasts, simulaties of educatieve spellen. De meeste leraren in het lager en middelbaar onderwijs voelen zich niet “digitaal zeker” of in staat om digitale vaardigheden doeltreffend te onderwijzen en 70 % wil graag verdere opleiding in het gebruik van ICT-toepassingen. Meer dan 90 % van de leerlingen in Letland, Litouwen en Tsjechië heeft internet op school, dit is tweemaal zo veel als in Griekenland en Kroatië (ongeveer 45 %).

Het hoger onderwijs wordt eveneens geconfronteerd met een digitale uitdaging: aangezien het aantal studenten in de EU het komende decennium aanzienlijk zal groeien, moeten universiteiten hun traditionele onderwijsmethoden aanpassen en een combinatie aanbieden van contactonderwijs en online lesmethoden, zoals MOOC’s (Massive Open Online Courses), waarmee studenten overal, altijd en met elk apparaat toegang hebben tot het onderwijs. Veel universiteiten zijn echter nog niet gereed voor deze verandering.

“Open het onderwijs” is een gezamenlijk initiatief, dat wordt geleid door Androulla Vassiliou, commissaris voor Onderwijs, cultuur, meertaligheid en jeugdzaken en Neelie Kroes, vicevoorzitter van de Commissie, bevoegd voor de digitale agenda. Het initiatief is gericht op drie kerngebieden:

1. scheppen van innovatiekansen voor organisaties, leraren en leerlingen;
2. toename van het gebruik van open leermiddelen (Open Educational Resources; OER’s), waarbij gewaarborgd wordt dat de met openbare middelen gecreëerde onderwijsmaterialen vrijelijk beschikbaar zijn; en
3. een betere ICT-infrastructuur en connectiviteit op scholen.

“Het onderwijslandschap verandert drastisch, van scholen tot universiteiten en daarna: open onderwijs op basis van technologie zal binnenkort een vereiste zijn voor alle leeftijden. Wij moeten meer doen om ervoor te zorgen dat met name jongeren de digitale vaardigheden opdoen die zij in de toekomst nodig hebben. Het is niet genoeg om een app of een programma te kunnen gebruiken: wij hebben jongeren nodig die hun eigen programma’s kunnen creëren. “Open het onderwijs” dient mensen bewust te maken van nieuwe onderwijsmethoden zodat onze burgers meer succes hebben op de arbeidsmarkt en creatiever, innovatiever en ondernemender worden,” aldus commissaris Vassiliou.

Vicevoorzitter Kroes voegde hieraan toe: “Ik streef ernaar dat elk klaslokaal in 2020 digitaal is. Onderwijs moet overeenkomen met de realiteit en geen parallelle wereld vormen. Jongeren willen digitale technologie in elk aspect van hun leven toepassen. Zij hebben digitale vaardigheden nodig op de arbeidsmarkt. Al onze scholen en universiteiten moeten deze realiteit weerspiegelen.”

Initiatieven die zijn verbonden aan “Open het onderwijs” worden gefinancierd met behulp van Erasmus+, het nieuwe EU-programma voor onderwijs, opleiding, jongeren en sport, Horizon 2020, het nieuwe onderzoeks- en innovatieprogramma, en de structuurfondsen van de EU. Erasmus+ financiert onderwijsaanbieders bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat bedrijfsmodellen worden aangepast aan de technologische ontwikkelingen en om de ontwikkeling van leraren met behulp van open online cursussen te ondersteunen. Alle onderwijsmaterialen die door Erasmus+ worden gefinancierd, zullen gratis beschikbaar worden gesteld onder open licenties.

Voor meer informatie, klik hier.