15-03-2007

PERSBERICHT: EPN/Nitel-onderzoek: Hoge verwachting huisarts van ICT

Den Haag, 15 maart 2007
EPN/Nitel-onderzoek:
Hoge verwachting huisarts van ICT

Huisartsen hebben hoge verwachtingen van telemedicinetoepassingen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Dit blijkt uit een verkennend onderzoek van EPN uitgevoerd door het Nederlands Instituut voor Telemedicine.

De bevraagde huisartsen zeggen over het algemeen tevreden te zijn over de mogelijkheden die ze hebben om patiënten te begeleiden en te informeren, maar vinden tegelijk dat ICT een belangrijkere rol kan en moet spelen. Veel wordt verwacht van telemedicinetoepassingen.
Voorbeelden daarvan zijn onder meer teleconsultatie van het Teledermatologisch Consultatie Centrum en de manier waarop ketenzorg rond diabetes wordt georganiseerd in de regio Eemland door stichting Diamuraal en IT-dienstverlener Portavita. Ook de gepersonaliseerde patiënteninformatievoorziening aan huisartsen van The Health Agency, de winnaar van de EPN/Nitel Telemedicineprijs 2007, kan op een hoge waardering rekenen.

Terughoudender zijn de huisartsen over toepassingen die zich richten op de voorbereiding op een consult en het internetconsult met behulp van webcams.

“Het merendeel van de respondenten verwacht dat de kwaliteit van hun werk zal verbeteren door telemedicine”, licht onderzoeker Jelle Attema van EPN/Nitel toe. Over de praktische toepasbaarheid is ruim de helft van de 78 huisartsen die aan het onderzoek deelnamen zorgelijk gestemd. De lage prioriteit die door hen wordt toegekend aan daadwerkelijke implementatie beschouwt EPN/Nitel vooral als een oproep aan de ICT’ers. Attema: “Besteed meer aandacht aan bruikbaarheid en zorg voor goede integratie van de verschillende systemen. Alleen dan zal de beroepsgroep de toepassingen accepteren en zullen die bijdragen aan de hogere kwaliteit van zorg.”

EPN-voorzitter dr. A.G.H. Rinnooy Kan reikte op de beurs Zorg & ICT in Utrecht aan directeur Marianne Ketting van The Health Agency de EPN/Nitel Telemedicineprijs 2007 uit. Een vakjury beoordeelde dit project als beste telemedicinetoepassing op dit moment.

——————–

Van de uitreiking van de EPN/Nitel Telemedicineprijs 2007 is voor de media een foto beschikbaar.

Het Nederlands Instituut voor Telemedicine (EPN/Nitel) is onderdeel van EPN. Het zet zich in voor het doorbreken van barrières voor Telemedicine-initiatieven (www.nitel.nl).

 
EPN | Platform voor de Informatiesamenleving brengt de maatschappelijke betekenis van informatie- en communicatietechnologie over het voetlicht door debat, publicaties en onderzoek.
Bij het agenderen van onderwerpen richt het platform zich vooral op de langere termijn. In deze onafhankelijke stichting zijn het bedrijfsleven, de overheid, de wetenschap, maatschappelijke organisaties en de politiek vertegenwoordigd. Voorzitter is dr. A.H.G. Rinnooy Kan, vice-voorzitter mr. B.E.M. Wientjes. Website: www.epn.net

Nadere informatie: info@ecp-epn.nl