18-09-2013

Persbericht ECP naar aanleiding van prinsjesdag 2013

De troonrede maakt duidelijk dat we economisch in zwaar weer zitten en dat dit stevige maatschappelijk gevolgen heeft. In de inleiding sprak de koning over de informatiemaatschappij. Helaas werd er in het vervolg van de troonrede weinig vervolg aan gegeven.

ECP, platform voor de informatiemaatschappij, vindt dat het kabinet juist nu moet inzetten op innovatie en vernieuwing. ICT is dé innovatiemotor, daar zijn de ontwikkelingen nauwelijks bij te houden: smart-phones, cloud, zorg op afstand, open data. In de miljoenen nota wordt vooral gewezen op de onvoorspelbaarheid die veranderingen met zich meebrengen. ECP vindt dat die ontwikkelingen kansen bieden voor en door heel Nederland: voor grote en kleine ondernemers, voor het onderwijs, bij de veranderingen in de zorg, gemeentelijke overheden. Het vraagt om aanpassingsvermogen, maar die leveren vooruitgang en zijn vaak ook leuk. Ze geven mensen meer greep geeft op hun eigen leven, ondernemers mogelijkheden die ze niet eerder hadden. ECP vraagt de regering dit potentieel te onderkennen en optimale randvoorwaarden te creëren door:

– Innoveren mét de gebruiker (sociale innovatie): digitale vaardigheden versterken, gebruikersmacht ondersteunen om doorbraken te krijgen in zorg, onderwijs, overheid.

– Een reëel beeld geven van mogelijke nadelen ICT-gebruik en een heldere aanpak daarvan, zodat het geen belemmeringen worden, met name op het gebied van veiligheid en privacy

– Inzetten op proeftuinen voor de meest veelbelovende ontwikkelingen, zowel met veel aandacht voor het exportpotentieel als het wegnemen van belemmeringen in regels en wetgeving voor binnenlands gebruik

– Het Nederland Investerings Instituut, dat zicht richt op de maatschappelijke opgaven voor Nederland, zou expliciet naar de kansen van ICT-innovatie moeten kijken