31-10-2007

PERSBERICHT: Commercie geen probleem in Second Life

Slechts een enkele bewoner van Second Life heeft moeite met de aanwezigheid van bedrijven in deze virtuele wereld en hun commerciële acties. Ook is een proces van ´democratisering´ gaande. Had eerder vooral een creatieve voorhoede belangstelling voor deze online wereld, het afgelopen jaar heeft de doelgroep zich uitgebreid, wat onder meer volgt uit het gemiddeld lagere opleidingsniveau van de gebruikers.

Dit blijkt uit het EPN-onderzoek ‘Residents in analyse. De feiten over Second Life na de hype’, naar de demografische gegevens van ‘bewoners’ van deze virtuele wereld en economische aspecten daarvan. Voor ondernemingen die geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden van online virtuele werelden voor hun bedrijfsvoering is dit een belangrijk gegeven. Bedrijven benutten virtuele werelden voor onder andere de werving van personeel en voor co-design (gezamenlijke ontwikkeling van producten met klanten), trainingen, profilering, simulaties, verkoop en communicatie intern en met hun klanten.

De studie, een vervolg op het onderzoek dat EPN oktober vorig jaar publiceerde, is bedoeld om de ontwikkelingen in Second Life te monitoren. De enquête gaat, evenals de eerdere, in op de thema´s economie, welzijn en recht en is door ongeveer 500 personen ingevuld. Aanvullende vragen zijn opgesteld in overleg met deelnemers aan het Platform Virtuele Werelden (PVW).
In Nederland zijn momenteel ongeveer 18.000 actieve gebruikers en hun aantal blijft groeien. Zij brengen gemiddeld zo’n zestig uur per maand door in de virtuele omgeving. Ook neemt de tijd toe die mensen op Second Life doorbrengen. Tegelijk lijkt een snellere schifting plaats te hebben tussen nieuwsgierigen die na enige tijd afhaken en personen die deze virtuele wereld serieus benutten, voor bijvoorbeeld hun professie en sociale contacten. Opvallend is de relatief hoge toename van Aziatische ‘residents’ (China, Japan).

Het Platform Virtuele Werelden (PVW) is een initiatief van EPN. Het heeft als doel het bevorderen van kennis en kennisverspreiding over de ontwikkeling en toepassing van virtuele werelden en driedimensionale interfaces (zowel in het publieke domein als in het bedrijfsleven en) en de maatschappelijke betekenis van virtuele werelden in het algemeen. PVW is een samenwerkingsverband tussen kennisinstellingen en bedrijven en richt zich op de media, het bedrijfsleven, de overheid en het brede publiek.
 
Nadere informatie: Tom van der Maas / David de Nood
info@ecp-epn.nl