15-08-2006

PERSBERICHT: Alexander Rinnooy Kan nieuwe voorzitter EPN

Den Haag, 15 augustus 2006

Alexander Rinnooy Kan nieuwe voorzitter EPN

Dr. A.H.G. Rinnooy Kan volgt in september drs. W.J. Deetman op als voorzitter van EPN – Platform voor de informatiesamenleving.

 

De heer Alexander Rinnooy Kan heeft gedurende zijn gehele loopbaan affiniteit betoond met informatie- en communicatietechnologie en andere innovatieve technologieën. Zo was hij vanaf de start lid van het door minister-president Balkenende voorgezeten Innovatieplatform.

 

Per 1 augustus van dit jaar werd hij voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. Daarvoor was hij lid van de Raad van Bestuur van ING, waar hij onder andere de informatietechnologie voor zijn rekening nam, en eerder voorzitter van VNO-NCW en rector magnificus van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

 

De heer Wim Deetman heeft EPN voorgezeten vanaf medio 1999. In die periode ontwikkelde EPN zich tot nationale denktank op het gebied van de toekomst van de informatiesamenleving en agendeert het platform de maatschappelijke gevolgen van de invoering van ICT.

 

 

 

EPN | Platform voor de Informatiesamenleving brengt de maatschappelijke betekenis van informatie- en communicatietechnologie over het voetlicht door debat, publicaties en onderzoek.

 

Bij het agenderen van onderwerpen richt het platform zich vooral op de langere termijn. In deze onafhankelijke stichting zijn het bedrijfsleven, de overheid, de wetenschap, maatschappelijke organisaties en de politiek vertegenwoordigd. Voorzitter is dr. A.H.G. Rinnooy Kan, vice-voorzitter mr. B.E.M. Wientjes. Website: www.ecp-epn.nl

 

Nadere informatie:info@ecp-epn.nl