07-10-2009

PERSBERICHT: Accountants- en administratiekantoren ontkomen niet aan elektronisch factureren

Leidschendam, 6 oktober 2009 – Dit is de boodschap die accountants en administratiekantoren elkaar voorhouden in de nieuwe publicatie ‘Elektronisch factureren voor accountants- en administratiekantoren’. De publicatie is in opdracht van ECP-EPN geschreven door Fou-Khan Tsang (directeur Alfa Accountants en Adviseurs) en Tonny Dirkx (Full•Finance Consultants) en tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het NIVRA / NOvAA , experts van een aantal  accountantskantoren en de Belastingdienst. De publicatie werd vandaag op de Accountancynieuwsdag door de schrijvers aangeboden aan Steven van Eijck, voorzitter van ACTAL.

 

Het boekje biedt administratieve en financiële professionals ondersteuning bij het adviseren van ondernemers over e-factureren. Naast de relevante wet- en regelgeving komen ook de gevolgen voor de administratieve organisatie en het interne beheer van een organisatie aan de orde. Het boekje is te lezen en kosteloos te bestellen op www.e-factureren.info. De controlepraktijk komt niet aan de orde. Hieraan zullen de  beroepsorganisaties NIVRA / NOvAA in de komende maanden aandacht besteden.

 

De publicatie ‘Elektronische factureren voor accountants- en administratiekantoren’ is geschreven in opdracht van ECP-EPN. ECP-EPN werkt met overheden en het bedrijfsleven aan een doorbraak van elektronisch factureren. Dit doet zij onder andere door gerichte voorlichting aan ondernemers, zoals met de publicatie ‘Elektronisch factureren voor het bedrijfsleven’ (te bestellen en te lezen op www.e-factureren.info) en aan degenen die ondernemers adviseren (administrateurs, softwareleveranciers, financiële dienstverleners en intermediairs). Op 9 september jongstleden opende staatssecretaris De Jager (Financiën) de website www.e-factureren.info  waar ondernemers en adviseurs terecht kunnen voor betrouwbare en onafhankelijke informatie over elektronisch factureren. Bovendien biedt de website ondernemers informatie over het aanbod van diensten op het gebied van elektronisch factureren (zie de leveranciersprofielen) en biedt het adviseurs een overzicht van recente ontwikkelingen op het gebied van standaardisatie en regelgeving.