25-07-2016

Partners gezocht voor vervolg Assessing Cyber Security project

Op het gebied van cybersecurity wordt veel onderzoek gedaan. Kranten en het internet staan vol berichten over de cybersecurity positie van Nederland, maar ook de rest van de wereld, en hoe verschillende landen omgaan met en getroffen worden door cyber aanvallen.

Het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS) onderzocht in 2015 de 70 meest toonaangevende (Engelstalige) rapporten op het gebied van cyber security uit 15 verschillende landen van de afgelopen jaren. Uit het onderzoek kwam naar voren dat het een versnipperd landschap is, waarin de gebruikte onderzoeksmethoden en definities, de dreigingen die onderzocht worden en het aantal gevallen sterk variëren. Het op internationaal niveau ontwikkelen van gedeelde metriek, normen en standaarden zijn volgens HCSS geboden om het landschap beter in kaart te brengen.

ECP ondersteunt dit initiatief en schat de structuur die dit instituut aanbrengt in het landschap op waarde. ECP kijkt dan ook uit naar het rapport van dit jaar. ECP deelnemers kunnen meewerken aan dit initiatief. Lees hier meer of neem direct contact op met Louk Faesen van HCSS via loukfaesen@hcss.nl.