10-11-2016

Overzicht 19e editie Jaarcongres ECP

Tijdens haar jaarlijkse congres toont ECP, het onafhankelijke platform voor de informatiesamenleving, met nieuw onderzoek, praktijkverhalen en debat de uitdagingen die in het kielzog van digitale ontwikkelingen ontstaan. In 28 sessies komen onderwerpen aan bod als cybercrime, gegevensbescherming en zelfsturende systemen. Verder neemt Staatssecretaris Van Rijn (VWS) het visiedocument ‘De volwassen en zorgzame informatiesamenleving. Het nieuwe normaal in de zorg’ in ontvangst en wordt de essaybundel ‘The Art of Ethics in the Information Society – Mind You’ aan Melanie Peters, directeur van het Rathenau Instituut, uitgereikt.

Thema van dit jaar is ‘De volwassen informatiesamenleving. Het nieuwe normaal’. De ontwikkelingen die internet en data teweeg brengen raken iedereen en vragen volgens ECP een volwassen omgang met ICT.

Ruim 900 deelnemers uit het bedrijfsleven, de overheid en de wetenschap hebben zich aangemeld voor het Jaarcongres van ECP. Partners van het congres zijn SIDN, Forum Standaardisatie, TNO, Nederland ICT en Veiliginternetten.nl. De pers is van harte welkom.

Arie van Bellen, directeur bij ECP: “Digitalisering zorgt voor een enorme dynamiek in onze economie en samenleving. Technologische ontwikkelingen als Internet of Things, Big Data en Blockchain winnen terrein en zetten bestaande businessmodellen en bedrijfsstrategieën op zijn kop. Tijdens het Jaarcongres ECP bundelen wij de denkkracht van partijen om traditionele drempels weg te nemen en innovatie te stimuleren.”

“Samenwerking in ketens gaat steeds meer digitaal. Dat levert betere dienstverlening op voor burgers en klanten en zorgt voor lagere kosten. Standaarden voor informatie-uitwisseling maken dat mogelijk. Open standaarden zorgen voor een gelijk speelveld voor leveranciers en bevorderen innovatie. Het Jaarcongres ECP is een uitgelezen moment om het belang van standaarden te bespreken.” aldus Nico Westpalm van Hoorn, Voorzitter Forum Standaardisatie.

Henk-Jan Vink, Director Networked Information TNO: “In de dynamiek van de digitale transformatie van onze samenleving wil TNO vooroplopen als het gaat om toegepast onderzoek op het gebied van veranderende businessmodellen, beleidsvragen en ontwikkelingen en gebruik van nieuwe technologie. Dit doen wij om de digitale transformatie bij onze opdrachtgevers te ondersteunen, zodat zij concurrerend of maatschappelijk relevant kunnen blijven. Op het Jaarcongres ECP praat TNO u, in een aantal workshops, graag bij over een aantal transities die reeds gaande zijn. “

“Op het Jaarcongres ECP komen partijen samen die de impact van ICT herkennen. Een goed podium om te bespreken hoe we digitalisering volgend jaar in het regeerakkoord krijgen.” aldus Lotte de Bruijn, directeur Nederland ICT.

Highlights 2016:
–          10.15 uur: Uitreiking The Art of Ethics in the Information Society – Mind You

ECP en Amsterdam University Press lanceren de essaybundel The Art of Ethics in the Information Society – Mind You die bestaat uit 21 bijdragen van wetenschappers, technologie-kunstenaars en techniekfilosofen die gezamenlijk nadenken over ethiek en de informatiesamenleving. Melanie Peters, directeur van het Rathenau Instituut, neemt het boek in ontvangst van Tineke Netelenbos, voorzitter ECP.

–          10.30 uur: officiële overhandiging NL Digitaal
In het boek NL Digitaal maakt Herbert Blankesteijn vijftig essentiële zaken uit de online-wereld tastbaar voor jongeren; van veilig appen tot cyberpesten. De informatietechnologie speelt tegenwoordig een sleutelrol in elk bedrijf en elke opleiding. Je kunt er maar beter wél iets van weten, al was het maar voor je kansen op de arbeidsmarkt.

–          11.15 uur: Digitale Vloedstorm: the internet of companies of the internet of humans?
Onderzoeksjournalist Brenno de Winter stelt dat de online wereld the internet of humans zou moeten zijn. Is dat een internet waar de burger beschikt over zijn eigen gegevens of heeft hij het nakijken? ‘’De technologie hoort de mens te dienen. Hoe geef je dat in een internationale wereld vorm?’’ vraagt hij zich af. Met alvast een doorkijkje naar zijn boek ‘Digitale Vloedstorm’ dat eind dit jaar uitkomt.

–          11.15 uur: Onderzoeksresultaten Trends in internetgebruik SIDN
In navolging van eerdere jaren heeft SIDN een onderzoek laten doen naar trends in internetgebruik. Vertrouwde onderwerpen komen aan bod: Hoeveel uren zijn mensen gemiddeld actief op hun pc, laptop, tablet of smartphone? Waar worden de verschillende devices voor gebruikt? Wat is de positie en betekenis van .nl-domeinnamen? Ook nieuwe vragen zijn toegevoegd: Hoeveel respondenten komen in aanraking met onveilige sites? Hoe loggen mensen bij voorkeur in? Hoe vaak worden virusscanners gebruikt?

–          12.15 uur: Hoe bereik je jongeren vandaag de dag?
Welke online kanalen en platformen gebruiken jongeren? Hoe ziet hun belevingswereld eruit? Met aandacht voor de invloed van YouTubers op jongeren, snapchatmarketing van jonge ondernemer Liam Tjoa, Donald Duck en social media en do’s en don’ts van Fashionista blogger Angel.

–          12.15 uur: Data in de zorg
Steeds meer Big Data toepassingen vinden hun weg naar de zorg. Praktijkvoorbeelden zoals de mogelijkheden van Watson en oncologie in de curatieve zorg, revalidatie met serious gaming en een privacy dashboard voor zwangere vrouwen komen aan bod.

–          14.00 uur: Spoedcollege Verordening Gegevensbescherming
Dit jaar is de nieuwe Europese privacyregelgeving van kracht geworden. Bedrijven en overheden hebben nu twee jaar de tijd om zich aan te passen op de nieuwe regels, voordat de toezichthouder vanaf het voorjaar van 2018 gaat handhaven. Juridisch adviseur Bart Schermer geeft een spoedcollege.

–          14.00 uur: Bekendmaking resultaten onderzoek “De Digitale Mainport V3.0: de kansen en bedreigingen voor het verdienvermogen in de digitale economie”
In 2013 en 2014 introduceerde Deloitte met haar baanbrekende rapporten het begrip “Digitale Mainport”. De derde mainport bracht Nederland haar sterke positie in de internationale digitale economie. Op het Jaarcongres wordt het vervolgonderzoek gepresenteerd waarin de kansen, bedreigingen en de economische effecten verder worden uitgediept en beleid wordt geschetst waarmee Nederland haar voorsprong kan behouden.

–          15.00 uur: Zelfrijdende auto’s en Watson: de gemene deler
Autonome, of cognitieve systemen zien we in ons dagelijks leven; neem de zelfrijdende Tesla auto, slimme contracten en zelfdenkende systemen. De techniek ontwikkelt zich razendsnel maar wordt er voldoende nagedacht over het effect op de maatschappij?

–          16.25 uur: Overhandiging visiedocument Zorg & ICT aan Staatssecretaris Van Rijn (VWS)
ECP presenteert het visiedocument ‘De volwassen en zorgzame informatiesamenleving. Het nieuwe normaal in de zorg’ waarin de effecten van ICT in de zorg centraal staan en er richtinggevende adviezen worden gegeven om de zorg goed, bereikbaar en betaalbaar te houden. Staatssecretaris Van Rijn, van het ministerie van VWS, neemt het eerste exemplaar in ontvangst.

–          Technologie-kunstexpositie en Icarus Award
Voor de tweede maal organiseert ECP een technologie-kunstexpositie waarin kunstenaars de toekomst van onze informatiesamenleving bevragen en de ethische vraagstukken proberen te duiden.

Het complete programma is te vinden op www.jaarcongresecp.nl/programma