12-06-2012

Overstap IPv6 steeds meer opportuun

Woensdag 6 juni jongstleden vond de World IPv6 launch plaats. Op deze dag werkten de grootste Internet service providers (ISP’s), homenetwerkfabrikanten van apparatuur, en web-bedrijven over de hele wereld samen om permanent over te schakelen op IPv6 voor hun producten en diensten. In Nederland werd deze historische mijlpaal gevierd tijdens een speciaal IPv6 evenement op het Science Park in Amsterdam. Met zo’n 300 inschrijvingen, veel workshops en een heus IPv6-testlaboratorium was het een leuke en interessante dag om te bezoeken.
Bekijk hier het videoverslag van ISP Today. 
 

IPv6 is het nieuwe Internet Protocol Versie 6 dat het oude (versie 4) moet gaan vervangen dat in 1981 is ontwikkeld. Dat leek twintig jaar geleden misschien genoeg, maar met een toenemend aantal machines dat met het internet verbonden wordt – pc’s, mobiele telefoons, Personal Digital Assistants (PDA’s) en zelfs huishoudelijke apparatuur – neemt de behoefte aan nummers toe. Daarbij komt de opkomst van internet in landen als China en India met hun miljarden inwoners. Door deze ontwikkelingen dreigt een tekort aan IP-adressen. Vandaar dat er een nieuwe versie van het Internet Protocol is ontwikkeld: IP versie 6. Met deze nieuwe versie komen er vele malen meer internetadressen beschikbaar. Om aan te kunnen sluiten op IPv6 moeten gebruikers maatregelen nemen.

Om het belang van de overstap naar IPv6 te benadrukken is in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, de Nederlandse Task Force IPv6 opgericht. Het doel van de Nederlandse IPv6 Task Force is om bewustwording te creëren betreffende het nut en vooral de noodzaak van IPv6, kennis uit te wisselen over de toepassing van IPv6 en afstemming te bereiken met betrekking tot de invoering van IPv6. Deze Task Force is ondergebracht bij ECP|Platform voor de InformatieSamenleving.

Zie voor meer informatie ook http://new.ipv6-taskforce.nl