08-09-2018

Over innovatie in de regio gesproken - 7 praktische tips

Op 6 september overhandigde Rene Penning de Vries een publicatie van HCA ICT over regionale samenwerking aan Staatssecretaris Mona Keijzer. Rene Penning de Vries: “In de wereld van nu hangt innovatief vermogen direct samen met economische groei. Een gebrek aan ICT’ers beperkt dat innovatief vermogen. Regionale samenwerkingen vormen een belangrijke impuls om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt met elkaar in balans te brengen. Connect and create.” Om bestaande en nieuwe initiatieven verder te helpen zijn de gemeenschappelijke kenmerken van een aantal regionale samenwerkingen samengevat in een zevental praktische tips. In de publicatie ‘Over innovatie in de regio gesproken’ leest u meer over deze regionale samenwerkingen.

  1. Kies een relevante regionale economische trend

Door te kiezen voor een economisch thema dat trending is in een bepaalde regio, lukt het de regionale samenwerkingen om hun impact te vergroten. Een economische thema dat in de regio speelt, zorgt er voor dat deelnemende partijen actuele vraagstukken in projecten kunnen inbrengen. Dat verbetert de kwaliteit van het onderwijs en versterkt het praktisch nut voor deelnemers. Bovendien zorgt deze focus ervoor dat studenten kennis en competenties verwerven en versterken en daarmee van waarde zijn voor de regionale arbeidsmarkt. Deze toegevoegde waarde kan betekenen dat bedrijven sneller bereid zijn te investeren.

  1. Pak als bedrijfsleven het mede-eigenaarschap

Alleen door directe betrokkenheid van het bedrijfsleven kan onderwijs tot stand komen dat naadloos aansluit op de dagelijkse praktijk van het bedrijfsleven. Dit is een andere vorm van onderwijs dan we gewend zijn. Waar het bedrijfsleven normaliter afnemer en kritisch adviseur is van het onderwijs, spelen ze in de meeste regionale samenwerkingen een veel actievere rol bij de uitvoering. In de praktijk blijkt dat de betrokkenheid van het bedrijfsleven deze innovatieve onderwijsvormen voor veel studenten aantrekkelijk maakt.

  1. Ontdek de kracht van de mbo-er ICT

Ook het mbo loopt over van IT-talent. Talent dat ook nu al van onschatbare waarde is voor het bedrijfsleven. Door leerlingen uit de schoolbanken in te zetten voor real life projecten en bedrijfsopdrachten werken ze samen met studenten van verschillende opleidingsachtergronden en medewerkers uit het bedrijfsleven. Uit onderzoek blijkt dat ze hiermee een grote kans hebben om later succesvol carrière te maken.

  1. Betrek ook niet-ICT-bedrijven

Steeds meer bedrijven zijn ICT-bedrijven aan het worden. Daarom is het belangrijk om bij het vernieuwen van het ICT-onderwijs ook niet ICT-bedrijven te betrekken. Juist deze bedrijven kunnen projecten aanleveren waarin ICT-vaardigheden in de gebruikspraktijk worden toegepast. Hiermee kunnen studenten met een ICT-achtergrond zich bekwamen in de bredere skills die nodig zijn in de 21 eeuw: communicatie, samenwerken, creativiteit, projectmatig werken, complexe probleemanalyse, enz.

  1. Versterk de doorgaande leerlijn

Veel mbo-studenten stromen door naar het hbo. Daarmee vormt het mbo een belangrijke schakel in het versterken van de kwaliteit van het onderwijs. Door projecten te kiezen waarbij mbo- en hbo-studenten samenwerken aan concrete vraagstukken ervaren mbo-studenten het verschil tussen mbo en hbo en blijkt dat zij eerder voor een vervolgopleiding kiezen. Waardoor de doorgaande leerlijn versterkt wordt.

  1. Investeer in schaal

Innovatief en projectmatig onderwijs kost tijd en geld. Het opbouwen van een duurzame samenwerking om te zorgen voor een betere regionale afstemming van onderwijs en arbeidsmarkt is niet iets dat kan worden gedaan door enkele organisaties of individuen in organisaties. Om succesvol te zijn, is een bredere stuurgroep essentieel. Daarnaast is het ook zeer belangrijk om het commitment en betrokkenheid op beslisniveau goed te borgen.

  1. Denk aan de lange termijn

De technologische ontwikkeling gaat zo snel dat er ook over vier jaar, wanneer de RIF-subsidie wegvalt, onderwijsinnovaties nodig zijn. Daarom is het belangrijk om al in de startfase van een regionale samenwerking na te denken over hoe de samenwerking ook op lange termijn gecontinueerd kan worden. Wilt u zelf aan de slag met een regionale samenwerking in uw regio, lees dan vooral ook de ervaringen van deze initiatieven die nu al gestart zijn. Zij delen hun kun kennis graag met u.