18-01-2011

Opvoedprofessionals en hulpverleners tasten in duister over kinderen (10+) en hun seksuele ervaringen op internet

Ruim 20% van alle 10-jarigen in Nederland heeft wel eens porno op internet gezien. De gemiddelde leeftijd waarop kinderen voor het eerst expliciete pornografische beelden zien, is 11 jaar (EU Kids Online II, 2010). Hier moeten ouders, maar ook andere opvoeders en hulpverleners rekening mee houden. Maar hoe? Op dinsdag 18 januari kwamen ruim 300 professionals uit de jeugdzorg, het onderwijs, de jeugdhulpverlening, politie en andere belangstellenden bijeen om een antwoord op deze vraag te vinden.

 

“Het is cruciaal dat professionals die met en voor kinderen werken, weten hoe tieners internet en sociale media gebruiken in hun seksuele ontwikkeling. Bovendien moeten zij kinderen kunnen vertellen waar zij voor moeten oppassen en hoe en waar zij hulp kunnen krijgen als er iets mis gaat. Veel professionals en hulpverleners tasten echter nog in het duister”, zegt Marjolijn Bonthuis van het programma Digivaardig & Digibewust. Samen met Meldpunt Kinderporno op Internet, Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Ouders Online / Mijn Kind Online, vraagt Digivaardig & Digibewust aandacht voor deze belangrijke thematiek. Ruim 300 opvoedprofessionals en hulpverleners hebben zich ingeschreven voor het symposium ‘Kinderen, seks en internet’ dat vandaag plaatsvindt in Amsterdam en antwoord geeft op belangrijke en actuele vragen.

 

Jonge leeftijd
Kinderen maken al op jonge leeftijd van alles mee op internet op seksueel gebied. Van de 10-jarigen heeft 22% porno gezien op internet. Het merendeel van de kinderen komt per ongeluk porno tegen. Het gaat dan met name om plaatjes en video’s van naakte mensen. Vaker dan jonge kinderen komen tieners ook beelden tegen van mensen die seks hebben (EU Kids Online II). Tieners flirten ook bijna allemaal online, ze maken nieuwe vrienden en ontmoeten die ook in het echt. Dat vinden ze spannend. Meestal is het leuk en loopt het goed af. Maar in sommige gevallen gaat het niet goed. Tieners zijn in hun experimenteergedrag dan ineens slachtoffer. Het past binnen een normale seksuele ontwikkelingen dat jongeren experimenteren met leeftijdsgenoten. Maar wanneer is het schadelijk? Waar ligt de grens? Hoe moeten we reageren als tieners seksuele foto’s van elkaar maken en die aan vrienden doorsturen? Vragen die tijdens het symposium ‘Kinderen, seks en internet’ aan bod komen.

 

Symposium Kinderen, seks en internet
Op het symposium werd vanuit de wetenschap belicht hoe schadelijk het kijken van porno nou eigenlijk is en wat de invloed van leeftijdgenoten en ouders is. Vanuit de praktijk van hulpverleners en politie is een aantal casussen besproken van seksueel experimenteergedrag dat tot een strafonderzoek heeft geleid. Daarnaast kwamen vragen aan de orde als: hoe praat je met kinderen over seks op internet? Wat moet je ze vertellen en wanneer? Wat is op welke leeftijd normaal seksueel gedrag? Wat zijn de risico’s? Wat moeten ouders en hulpverleners weten over kinderporno en grooming?

 

De presentaties van het drukbezochte symposium Kinderen, seks en internet zijn te vinden op de site van Digivaardig & Digibewust.

 

Film Kinderen, seks en internet
Ook de film die is vertoond tijdens het symposium waarin jongeren vertellen over hun ervaringen staat inmiddels op Youtube. 

 

Brochures Verliefd op internet (10+) en Kinderen en internet (9-12)
Digivaardig & Digibewust heeft samen met Mijn Kind Online twee brochures uitgebracht die voor u interessant zijn. De brochures zijn bedoeld voor mensen die zich willen verdiepen in de online leefwereld van kinderen en die willen weten hoe je kinderen in de basisschoolleeftijd het beste kunt begeleiden. De brochure Verliefd op internet (10+) kunt u hier downloaden. De verzamelbrochure Kinderen en internet (9-12) kunt u hier downloaden. De twee brochures zijn ook gratis aan te vragen via info@digivaardigdigibewust.nl.

 

LinkedIn Groep Kinderen, seks en internet
Blijf op de hoogte over het onderwerp via de LinkedIn Groep ‘Kinderen, seks en internet’, voor uitwisseling van tips, nieuws en suggesties. Zie: http://www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gid=3749682&trk=myg_ugrp_ovr 

 

Tips:
Ouders én professionals kunnen sinds kort vragen stellen over mediaopvoeding via www.mediaopvoeding.nl
Sinds kort is het mogelijk te chatten op HelpWanted! Kijk op www.helpwanted.nl voor meer informatie.