07-08-2014

Oproep ICT Milieu Award 2014

Uw bedrijf komt in aanmerking voor de ICT Milieu Award 2014 wanneer u aan één of meerdere van onderstaande criteria voldoet.

Uw ICT-product of -toepassing:

  • Verbruikt minder energie bij productie en tijdens gebruik dan vergelijkbare andere toepassingen
  • Draagt bij aan het terugdringen van het energieverbruik in andere processen of sectoren
  • Levert verbeteringen op voor de inzameling en recycling van afvalstoffen en zorgt daarmee voor een vervanging van schaarse nieuwe grondstoffen
  • Heeft een significant positief effect op het milieu

Alleen toepassingen die in Nederland zijn ontwikkeld of worden toegepast, dingen mee naar de ICT Milieu Award.

Criteria
De inzendingen voor de ICT Milieu Award 2014 worden beoordeeld op:

  • Innovatiekracht: de inzending moet betrekking hebben op een nieuwe technologie of een nieuwe, innovatieve toepassing van een bestaand ICT-product of bestaande ICT-dienst
  • Visie: het bedrijf dient een heldere visie te hebben op de mogelijkheden van ICT om milieu- en energievraagstukken aan te pakken
  • Concrete toepasbaarheid: het product/de dienst moet in de komende jaren daadwerkelijk breed geïmplementeerd kunnen worden
  • Communicatieve waarde: de toepassing moet een breed publiek aanspreken en daarmee het belang van energiebesparing door ICT en het milieuvraagstuk kunnen agenderen
  • Respect voor het milieu: de toepassing dient significant bij te dragen aan een schoner milieu, bijvoorbeeld door besparing van energie en grondstoffen.

Inschrijven
Via onderstaande link kunt u tot en met 1 september toepassingen kandideren voor de ICT Milieu Award 2014. Let op: alleen ICT-bedrijven die in Nederland zijn gevestigd, mogen zich inschrijven voor de award.

Inschrijfformulier ICT Milieu Award 2014

De uitreiking van de ICT Milieu Award 2014 vindt plaats op 30 september 2014 tijdens de Avond van de Digitale Economie.

Jurering
Alle inzendingen voor de ICT Milieu Award 2014 worden na aanmelding beoordeeld of ze voldoen aan bovengenoemde criteria. Bovendien dient u voldoende informatie over de ICT-toepassing te hebben bijgevoegd. Wanneer dit niet het geval is, neemt ICT Milieu contact met u op. Geschikte inzendingen worden na beoordeling op de kandidatenlijst geplaatst. Deze lijst wordt beoordeeld door een deskundige jury onder leiding van de voorzitter Stichting ICT Milieu. Uit drie genomineerden wordt uiteindelijk de winnaar gekozen.