12-10-2010

Open Source en Rekenkamer

De Rekenkamer onderzoekt op dit moment in opdracht van de Tweede Kamer het belang van open source software en open standaarden. Belangrijke gesprekspartner bij dat onderzoek is het Forum Standaardisatie. ECP-EPN heeft getracht door een breed scala aan voorbeelden  en casussen te laten zien aan het Forum, hoe interoperabiliteit bijdraagt aan concurrentie- en innovatievermogen van het MKB en de belangrijke rol van een business case bij het maken van de keuzes.