20-03-2014

Open Data Estafette Water inspirerend congres

Het ODE-Water congres paste in een serie van congressen – estafettes – over open data en de toepassingen hiervan in verschillende sectoren. Het Netherlands Water Partnership (NWP), het LEF Future Center, Rijkswaterstaat, ECP en het Ministerie van I&M en EZ organiseerden het congres.

Tijdens dit evenement gingen 175 bezoekers zoals data eigenaren, ontwikkelaars en eindgebruikers met elkaar in gesprek over de mogelijkheden om data om te zetten in innovatieve business modellen voor de watersector. Met het motto “open data als grondstof voor groei” zijn de aanwezigen uitgedaagd om toepassingen op basis van open data te ontwikkelen die Nederland veiliger, efficiënter en innovatiever maken.

Op het ODE-Water Congres werden 70 verschillende organisaties vertegenwoordigd: afkomstig uit kennisinstellingen, bedrijven- en overheidssector. Tijdens 24 matchmakingsessies hebben bezoekers onder leiding van LEF facilitatoren gebrainstormd over mogelijke nieuwe toepassingen van open data voor de watersector. De resultaten van deze sessies zijn verzameld in speciaal hiervoor ontwikkelde ‘toepassingsmodellen’. De drie beste ideeën zijn aan het eind van de dag beloond met een dagprijs. In een speciaal voor de watersector opgezet traject kunnen de eerste ideeën voor business cases verder worden uitgewerkt. Uitgewerkte ideeën kunnen worden aangemeld voor een app prijs via www.nationaleappprijs.nl. Hier kunnen ontwikkelaars en waterbeheerders ook een aanvraag doen voor zogenaamde datacoaches die ondersteuning kunnen bieden bij het uitwerken van open data business case.