06-11-2014

Open Data Estafette Smart Cities inspirerende dag

In het ochtendgedeelte vonden besloten verdiepingssessies met multidisciplinaire team plaats, met als doel business cases te ontwikkelen rondom vijf actuele maatschappelijke kwesties (Luchtkwaliteit, Dagje Strand, Leegstand, Ouderenzorg en Energie).

Het middagprogramma was toegankelijk voor een breed publiek (200 deelnemers) en gevuld met sprekers, workshops (o.a. van ECP-deelnemer SWIS), interviews over open data en smart cities. Ook werden de twee beste ideeën uit de ochtend beloond met de Nationale App Prijs (geldbedrag en assistentie van een datacoach). De prijs werd uitgereikt door juryvoorzitter John Post van ECP aan Luchtkwaliteit en Dagje Strand.

De dag werd plenair afgesloten door o.a. Rabin Baldewsingh, wethouder in Den Haag, met de oproep om vooral door te gaan met het benutten van open data omdat dit leefbaarheid, de business & de werkgelegenheid van de smart city ten goede komt. Het congres past in een serie van congressen – estafettes – over open data die het rijk en overheden gratis ter beschikking stellen. 

De presentaties, beelden en tweets van de dag zijn terug te vinden via onderstaande Storify verslagen:

De ochtend:

De middag:

U kunt hier ook de foto’s en een kort videoverslag bekijken.

Organisatie
De Open Data Estafette Smart Cities werd georganiseerd door de ministeries van I&M, BZK en EZ in samenwerking met de Digitale Steden Agenda, DisGover en ECP in het kader van het Doorbraakproject met ICT ‘Open Geodata’. Bezoek de website www.doorbraakmetopendata.nl voor meer informatie over de estafettes en het doorbraakproject.