25-06-2014

Open Data & Duurzame Energie

Jan van Oorschot, directeur Klant & Markt Liander, is dagvoorzitter. “Nederland staat voor de grote uitdaging om energieneutraler te worden. In het vorig jaar afgesloten Energieakkoord is afgesproken dat in 2020 14% van de benodigde energie duurzaam wordt geproduceerd. Open Data kan hierbij helpen. We hopen dat de markt aan de slag gaat met de aangeboden energiedata, zodat er nieuwe producten en diensten ontwikkeld worden.” Nico Baken (TU Delft) gaat in op de samenhang en de potentie van Open Data tussen verschillende sectoren en kijkt naar het “hogere doel”. Ed Nijpels, o.a. voorzitter van de SER-commissie Borging Energieakkoord voor duurzame groei, vertelt over het herkennen en pakken van kansen. Hiertoe is afstemmen tussen het Energieakkoord en de werelden van Open Data en de inzet van moderne applicaties essentieel.

CBS deelt deze ochtend mede dat het per 11 juni de databank Statline als Open Data beschikbaar stelt. Hiermee wordt de statistische informatie beter bereikbaar en gemakkelijker te hergebruiken.

Mark Herbold, boegbeeld van het ICT Doorbraakproject Open geo-data, laat aan de hand van een aantal voorbeelden zien hoe de geo-sector de Open Data van de overheid gebruikt om te innoveren. Frans Menting, Netbeheer Nederland, toont welke Open Data al beschikbaar is en welke open data op korte termijn beschikbaar komt. Tevens worden er zes ‘challenges’ in korte pitches gepresenteerd. Code-krakers, developers en creatievelingen gaan hiermee tijdens en na het congres aan de slag.

Geïnspireerd door het Energieakkoord vinden in de middag 18 sessies plaats: van presentaties over de basics van open data, open data tools en ervaringen met het openstellen van open data, tot hands on workshops. Binnenkort komen de presentaties hiervan online.

Na de uitreiking van de Nationale App Prijs voor Water wordt aan het einde van de dag het Estafettestokje doorgegeven aan de volgende bijeenkomst: Smart Cities.

Aanmoedigingsprijs
Bent u als developer geïnspireerd geraakt door het congres en/of het onderwerp an sich? Wilt u een applicatie ontwikkelen om met Open Data aan de slag te gaan? Ideeën en initiatieven voor allerlei applicaties die de verduurzaming van energie door het gebruik van
Open Data stimuleren, kunnen vanaf 11 juni tot 1 oktober 2014 worden aangemeld. Inzendingen maken kans op een aanmoedigingsprijs van 4.000 euro en/of een datacoach. Meer informatie over de procedure, criteria en het inschrijfformulier zijn te vinden op www.nationaleappprijs.nl.

De Open Data Estafette Duurzame Energie is onderdeel van het ICT Doorbraakproject ‘Open geodata als grondstof voor groei en innovatie’. Dit project is een publiek-private samenwerking van de ministeries EZ, I&M en BZK, Geobusiness Nederland, TU Delft en TNO. ECP ondersteunt dit doorbraakproject vanuit het Platform Open Data.

Benieuwd naar de presentaties? Klik dan hier.