21-08-2014

Op zoek naar innovatieve ICT-oplossingen in de zorg

Het Doorbraakproject ‘De zorg ontzorgd met ICT’ heeft als doel belemmeringen die opschaling van innovatieve ICT oplossingen in de langdurige zorg in de weg staan te doorbreken en daarmee de opschaling hiervan te stimuleren.

Mensen worden ouder en hebben een langere periode van hun leven zorg nodig. Hierdoor wordt de langdurige zorg in Nederland geconfronteerd met oplopende kosten. De inzet van innovatieve ICT-oplossingen om de zelfredzaamheid van ouderen te ondersteunen, biedt zowel op maatschappelijk als bedrijfseconomisch gebied kansen. Ouderen die zorg en ondersteuning nodig hebben, kunnen zichzelf door middel van innovatieve ICT oplossingen beter redden en zijn langer zelfstandig. Ook kunnen deze oplossingen de taken van mantelzorgers en professionele zorgverleners verlichten. Deze kansen worden echter nog onvoldoende verzilverd. Op dit moment zijn er al veel kleinschalige (en meestal) lokale initiatieven waarbij ICT-oplossingen worden ingezet die de zelfredzaamheid van ouderen ondersteunen. Het lukt echter niet om deze initiatieven zodanig te richten dat ze tot opschaling te komen. Om samenwerkingsverbanden te ondersteunen bij de opschaling is € 800.000 ter beschikking gesteld ten behoeve van maximaal vijf projecten.

Het gaat om projecten waarbij bewezen innovatieve ICT-oplossingen ingezet worden om de zelfredzaamheid van ouderen en/of hun (in)formele zorgverleners te vergroten. Er wordt ondersteuning geboden aan (maximaal) vijf (regionale) samenwerkingsverbanden die de ambitie hebben om reeds in gebruik zijnde innovatieve ICT-oplossingen op te schalen, maar hierbij tegen belemmeringen aanlopen. Het project moet uitgevoerd worden door een samenwerkingsverband waarin minimaal zijn vertegenwoordigd: cliëntorganisaties, zorgaanbieders, financiers (gemeenten, zorgverzekeraars) en ICT-leveranciers.

De subsidie verkregen via deze oproep kan alleen worden gebruikt voor ondersteuning, innovatie en evaluatie van het opschalingsproces, waardoor belemmeringen die dit proces in de weg staan doorbroken kunnen worden. Doel is om de opgedane kennis met betrekking tot het opschalingsproces te delen. Hiervoor zullen mogelijkheden gecreëerd worden.

Kijk voor meer informatie over de oproep op de website van ZonMw.

Het doorbraakproject is een samenwerking tussen het Ministerie van VWS, ZonMw, ECP | Platform voor de Informatiesamenleving en het Ministerie van Economische Zaken. Zie ook doorbraakmetdezorg.nl.