25-06-2014

Op weg naar het IGF 2014: EuroDIG 2014, Berlijn

Het EuroDIG is de Pan-Europese dialoog over Internet governance: de European Dialog on Internet Goverance. Sinds 2008 komen jaarlijks bij dit open platform stakeholders uit heel Europa bijeen om op informele wijze uitgebreid van gedachten te wisselen over beleidskwesties op het vlak van Internet Governance. Het EuroDIG bereidt voor op het Internet Governance Forum. Het doel van EuroDIG is tweeledig: ten eerste wil het Europese stakeholders helpen om hun standpunten en best practices uit te wisselen die vervolgens worden besproken tijdens het internationale IGF, waar gekeken wordt in hoeverre alle Europese stakeholders dezelfde ervaringen hebben of wel anders aankijken tegen bepaalde kwesties. Ten tweede wil EuroDIG Europa én Europese stakeholders bewust maken van het belang van de kwesties die in IGF-verband worden besproken, en belanghebbenden ook van het nut van samenwerking via het platform overtuigen.

De Duitse Minister van Buitenlandse Zaken, Frank-Walter Steinmeier, opende de conferentie. In zijn welkomstwoord benadrukte Steinmeier het belang van een vrij en open internet. En dat er wat dat betreft veel op het spel staat. Deze speech vormde zowel de inleiding als het kader voor alle panels en workshops:

Het internet biedt vele mogelijkheden voor politieke participatie en kan ook de participatie democratie versterken. In de discussie over de rol van de overheid ten aanzien van de toekomst van het internet en het wantrouwen van mensen voor teveel controle en toezicht kan volgens Steinmeier de overheid een rol spelen met het creëren van een, door alle burgers vertrouwd, raamwerk.

De jongeren, die in de zaal zijn gaan staan met een masker van Snowden voor hun gezicht, worden door Steinmeier direct aangesproken: “De schade in dit vertrouwen, door de NSA affaire ontstaan, is niet zo maar opgelost. Door Snowden is Europa’s vertrouwen in haar belangrijkste partner, de United States, ernstig geschaad. Het is een ‘set-back’ voor iedereen. En daarom is het zo belangrijk om een redelijke balans te vinden tussen vrijheid en veiligheid.

Snowden activists at #EuroDIG © Photothek/Trutschel

Het internet moet een vrije open ruimte zijn, maar niet een ‘juridisch vacuüm’. Het gezamenlijk werken aan juridisch afdwingbare internationale standaarden is essentieel. Het groeiende belang van het internet en de voortdurende groei van gebruikers zal immers niet leiden tot het produceren van een eigen juridisch raamwerk. Betrouwbare en transparante standaarden, die gecoördineerd en gehandhaafd worden, door overheden en internationale organisaties.

De debatten zijn levendig, al wordt er nog wel kritiek geuit op het gebrek aan diversiteit in de panels met een verwijzing naar het aantal blanke mannelijke panelleden. Die diversiteit is echter onder de deelnemers wel aanwezig. De consensus onder de Europeanen lijkt ook makkelijker te bewerkstelligen dan op het mondiale platform, al is er ook een duidelijk Russisch tegengeluid en zorgt de Piratenpartij vaak voor stemming. De toon voor twee dagen kennisuitwisseling, debat en ontmoeting werd duidelijk gezet door het heldere en krachtige verhaal van de Duitse minister en zijn woorden:

It takes many to run the internet. And it takes many to make sure it remains free, safe and open!

Op http://www.eurodig.org/ vindt u meer informatie over het EuroDIG, een verslag van de conferentie zal daar ook spoedig te vinden zijn.