15-06-2011

Op 29 september a.s. Seminar ‘Interoperabiliteit – Maak het waar(d)!’

Elektronische informatie wordt niet alleen tussen grote bedrijven en overheden uitgewisseld. Vaak spelen ook kleine ondernemingen, zelfstandigen zonder personeel en consumenten een sleutelrol in elektronische ketens. Het lijken echter vaak vooral de grote spelers die kunnen genieten van de voordelen. Voor de kleine spelers is de businesscase minder eenvoudig en adoptie veel moeilijker. Toch is deelname van een vaak grote groep van kleine spelers ook voor de grote cruciaal om vruchten te plukken van keteninformatisering.

 

Op 29 september aanstaande organiseren Novay, ECP-EPN, het Forum Standaardisatie en TNO het seminar ‘Interoperabiliteit – Maak het waar(d)’. In dit seminar komt aan de orde hoe grotere spelers keteninformatisering waardevol kunnen maken voor de kleine schakels in de keten. Dat gebeurt aan de hand van drie actuele voorbeelden:

• In de supply-chain is transparante uitwisseling van gegevens tussen ketenpartners van belang voor de financiering van activiteiten, maar vooral voor de grote industriële partners. Hoe zorgen ketenpartners ervoor dat de MKB-er aangeschakeld wordt in deze keten en daar zijn voordeel mee kan doen?

• Digitalisering van het energienet is in ieders belang – denk aan de elektrische auto, nieuwe vormen van energiewinning – maar vooral voor de energiesector. De consument is hierin een belangrijke schakel. Hoe zorgt de sector ervoor dat de consument overstapt naar de slimme meter?

• Banken, verzekeraars en de Belastingdienst hebben belang bij betrouwbare administratieve gegevens, maar de ondernemer moet investeren in administratieve software. Hoe zorgen deze partijen ervoor dat de ondernemer investeert in goede administratie?

 

Deelname aan het seminar is kosteloos. Deelnemers ontvangen ter plaatse een publicatie over het besprokene. Klik hier voor meer informatie.