14-10-2020

Ontwikkelingen en initiatieven Safer Internet Centre Nederland

In het kader van de Connecting Europe Facility (CEF) co-financiert de Europese Commissie (EC) een reeks betere en veiligere internetdiensten, zowel op Europees als op nationaal niveau. Voortbouwend op de Europese strategie voor een veiligere online omgeving voor kinderen zoals gepubliceerd in 2012, wil het BIK-kernserviceplatform Europese belanghebbenden in het veld samenbrengen om samen te werken aan het bereiken van het doel van een veiliger internet voor een brede doelgroep. ECP is in Nederland uitvoerder van dit programma, onder de noemer Safer Internet Centre. Hierbij een korte terugblik op de afgelopen tijd en de daaruit voortgekomen projecten en initiatieven.

In de afgelopen maanden hebben digitale technologieën centraal gestaan ​​in de reactie op de coronavirus-pandemie. Miljarden mensen van verschillende generaties of achtergronden konden hun dagelijkse leven voortzetten en daardoor – tot op zekere hoogte – een gevoel van normaliteit behouden tijdens de crisis.

Toch zijn in deze periode ook veiligheidsrisico’s gesignaleerd, zoals aanhoudend cyberpesten, de circulatie van desinformatie, oplichting, en toegenomen illegale activiteit in de digitale omgeving. Zowel de positieve als de negatieve implicaties van de pandemie laten zien hoe relevant een programma onder de vlag van Better Internet for Kids (BIK) is.

Het Nederlandse Safer Internet Centre presenteerde zelf in samenwerking met Bureau Jeugd en Media en Google extra lessen van Internethelden die docenten ondersteunen met het geven van online lessen. Kijk hier voor meer informatie. Daarnaast is er een podcast uitgebracht over identiteitsfraude en de rol van kinderboeken in het stimuleren van digitale geletterdheid.

Versterking van de beleidscontext

Veel beleidsinitiatieven die een impact hebben op de veiligheid en het welzijn van kinderen en jongeren in de digitale omgeving zijn verder ontwikkeld de afgelopen tijd. De netwerken Insafe en INHOPE zijn actief betrokken geweest bij veel overleg in dat verband.

  • Op Europees niveau heeft de Europese Commissie (EC) in juli 2020 de EU-strategie voor een effectievere strijd tegen seksueel misbruik van kinderen aangenomen ter aanvulling en verbetering van bestaande initiatieven in het veld en om nieuwe uitdagingen aan te pakken (zoals de onvoorziene risico’s van end-to-end encryptie). Twee andere openbare raadplegingen over wetgeving die betrekking heeft op onlineveiligheid en digitale basisvaardigheden – namelijk het nieuwe actieplan voor digitaal onderwijs (DEAP) en de wet op digitale diensten (DSA) – zijn ook tijdens de zomer gehouden. Bovendien werkt de EC aan de eerste EU-strategie voor de rechten van het kind (2021-2024), die een specifiek kader zal bieden voor EU-maatregelen om de rechten van kinderen beter te promoten en te beschermen, vooral met betrekking tot de rechten van kwetsbare kinderen. digitale rechten van kinderen, de bescherming tegen geweld en de bevordering van kindvriendelijke justitie. De openbare raadpleging over deze strategie loopt tot en met dinsdag 8 december 2020.
  • Op mondiaal niveau hebben de Verenigde Naties (VN) het ontwerp van algemeen commentaar over kinderrechten in relatie tot de digitale omgeving tot zondag 15 november 2020 opengesteld voor consultatie.

Aankomende evenementen

  • Oktober begint met de European Cybersecurity Month (ECSM), de jaarlijkse campagne van de EU om cyberbeveiliging onder burgers en organisaties te promoten. De editie van dit jaar, met het motto ‘Think Before U Click’ (# ThinkB4UClick), richt zich op twee thema’s: ‘cyberscams’ zullen inzichten delen in huidige en potentiële online risico’s zoals phishing, het in gevaar brengen van zakelijke e-mail en online winkelfraude, terwijl het thema “digitale vaardigheden” heeft tot doel informatie te verspreiden over online privacy-kwesties zoals gegevensbescherming, cyberpesten en cyberstalken. Beide thema’s zijn vooral actueel in de huidige tijd. Tijdens de campagne zal het Agentschap van de Europese Unie voor Cybersecurity (ENISA) rapporten publiceren, trainingen, topbijeenkomsten, presentaties en meer organiseren. Houd de website van ECSM in de gaten voor meer informatie.
  • In oktober zal ook een trainingsbijeenkomst plaatsvinden tussen de Insafe- en INHOPE-netwerken, gericht op de grijze werkgebieden die binnen de bevoegdheden van beide netwerken vallen, zoals sexting, seksuele intimidatie, grooming, enzovoort.
  • In het kader van de Codeweek vinden er van 10 tot 25 oktober verschillende webinars plaats. Kijk hier voor het programma.
  • In november vindt het jaarlijkse Internet Governance Forum (IGF) online plaats, met de nadruk op “Internet voor menselijke veerkracht en solidariteit”. Het Insafe-netwerk organiseert twee sessies: The coronavirus pandemic: a global crisis is showing us how to live online en The revolution won’t be televised, but social mediatised?
  • Eind november komt het Safer Internet Forum (SIF) van dit jaar, met als thema Digital (dis)advantage: creating an inclusive world for children and young people online. De belangrijkste keynote, die online zal plaatsvinden op de ochtend van woensdag 25 november 2020, zal de uitdagingen en kansen onderzoeken die kinderen met diverse handicaps tegenkomen bij het betreden en gebruiken van de digitale omgeving. Meld je hier aan.
  • Op 9 februari 2021 vindt Safer Internet Day (SID2021) plaats, met als overkoepelend thema “Together for a better internet”. Safer Internet Centre Nederland treedt op die dag naar buiten met een onderzoek.

Digitaal opgroeien

Voor kinderen en jongeren van nu is de digitale wereld een onlosmakelijk onderdeel van hun leven. Het is belangrijk dat zij zich veilig en verantwoord in de digitale wereld kunnen bewegen. Dat is niet vanzelfsprekend, want soms ko... + Meer over Digitaal opgroeien