05-06-2017

Online magazine: Monitor Open Standaarden 2016

Trots presenteert Forum Standaardisatie de Monitor Open Standaarden 2016 als online magazine. In welke mate wordt door overheden gebruik gemaakt van open standaarden die voorgeschreven zijn bij ICT-aanbestedingen? Wat zijn de best scorende overheidsproducten- en diensten? Maar ook: wat zijn open standaarden precies, waarom worden ze gebruikt en wat is het beleid? U leest het in het magazine! Inhoudelijk verzorgen minister Henk Kamp en Digicomissaris Bas Eenhoorn de aftrap. Bekijk het magazine hier. Monitor Open Standaarden 2016 Op 9 mei 2017 bood Minister Kamp de Tweede Kamer de papieren versie van de Monitor Openstandaardenbeleid 2016 aan. De monitor Open Standaardenbeleid brengt jaarlijks in kaart of het ‘pas toe of leg uit’-principe door overheidsorganisaties is ingevoerd en wordt nageleefd en in hoeverre de standaarden van de lijst voor ‘pas toe of leg uit’ door overheidsorganisaties worden toegepast. ICTU voert deze monitor uit in opdracht van Bureau Forum Standaardisatie. De monitor Open Standaardenbeleid bestaat grofweg uit drie delen: 1. Gebruiksgegevens per standaard Bij dit onderdeel wordt getracht een beeld te schetsen van de adoptieontwikkeling per standaard. 2. De toepassing van open standaarden in de GDI voorzieningen Bij 40 voorzieningen (GDI en overig generiek) wordt bekeken of deze, de voor die voorziening relevante open standaarden, worden toegepast. 3. De toets op de naleving van ‘pas toe of leg uit’ Hierbij wordt beoordeeld of overheidspartijen de verplichte open standaarden correct uitvragen in aanbestedingen (conform het pas-toe-of-leg-uit-beleid)