28-06-2011

Online handel & de belemmeringen waarop dit stuit

Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in Nederland die online actief zijn boeken meer succes dan collega’s die dat niet zijn. MKB-ers behoren internationaal gezien echter niet tot de koplopers wat het gebruik van internet, in bijzonder de online handel, betreft.
 

Dit stelde de Boston Consulting Group in het rapport ‘Interned: hoe internet de Nederlandse economie verandert’ dat werd opgesteld in opdracht van Google Nederland en op 20 april 2011 werd gepubliceerd.

Uit het rapport blijkt verder dat MKB-ers die actief online waren tussen 2007 en 2009 3% omzetgroei meemaakten en MKB-ers die niet online waren een daling van 0,3%. Ook de casestudies uit het rapport laten dit zien: internet zorgde voor aanzienlijke vergroting van omzet en klantenkring bij bijvoorbeeld een bloemist, taartenbakker en online psycholoog.

Nederlandse consumenten zijn bijzonder actieve gebruikers en de internetinfrastructuur in Nederland behoort tot de beste ter wereld. Tegelijk blijven de bestedingen van Nederlandse consumenten op het internet achter bij andere landen. Het BCG-rapport geeft wel aan dat in de komende jaren een groei van meer dan 8% wordt verwacht voor de online retail.
 

Het rapport werd aangeboden aan drs Wijnand Jongen, directeur van Thuiswinkel.org, waarnemend MKB-voorzitter Michaël van Straalen en dr Alexander Rinnooy Kan, lid van de Raad van Advies van ECP-EPN. Rinnooy Kan wees erop dat het met ICT en internet voor een bedrijf mogelijk is één totaal geïntegreerd business proces in te richten, waarin orderinname, voorraadadministratie, facturatie enzovoort volledig digitaal op elkaar zijn afgestemd. De grootste winst van internet en webbased procesinrichting voor de samenleving en het bedrijfsleven is volgens hem het resultaat van procesoptimalisatie met als gevolg een aanzienlijke productiviteitsgroei. “Juist in deze tijd van herstel van de grootste naoorlogse recessie is die constatering, ook gedaan in deze studie, van belang”, stelde hij.
 

Op 28 juni 2011 had naar aanleiding van het verschijnen van de BCG-studie een stakeholdersoverleg plaats (met onder meer Thuiswinkel.org, VNO-NCW/MKB Nederland, EL&I, NL Kabel en Dutch Hosting Provider Association, het Hoofdbedrijfschap Detailhandel  waar werd gediscussieerd over de belemmeringen bij online handel en hoe die weg te nemen. Deze bijeenkomst was een initiatief van ECP-EPN en werd georganiseerd in samenwerking met Google.