13-10-2010

Onderzoek ketendigitalisering in het MKB

Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken heeft ECP-EPN onderzoek gedaan naar de totstandkoming van ketendigitalisering in het MKB. Uit het onderzoek blijkt het enorme belang van ketendigitalisering voor het concurrerend vermogen van het MKB: een investering in ICT leidt pas tot rendement als daarna de bedrijfsprocessen en informatie-uitwisseling worden geoptimaliseerd.

Het onderzoek vond plaats door stakeholders betrokken bij ketendigitalisering naar hun ervaringen te vragen. Deze ervaringen zijn vervolgens geplaatst tegen een bredere achtergrond van notities en onderzoek die de afgelopen jaren een rol hebben gespeeld bij het maken van beleid rond programma’s als Nederland Digitaal in Verbinding (NDiV).
Uit de interviews blijkt ook dat het tot stand brengen van ketendigitalisering in ketens zonder dominante ketenpartner een zeer langdurig proces is. De cases laten zien dat het vaak niet de ondernemer is die vraagt om ketendigitalisering of die ketendigitalisering tot stand brengt, maar partijen rond die ondernemer, die een neutrale positie kunnen innemen,  de business goed kennen, de taal van de ondernemer spreken, de machtsverhoudingen kennen, die betrokkenen de gelegenheid bieden voor sturing en beschikken over enige middelen. Deze partijen ‘in het midden’ tussen overheid en ondernemer, spelen een essentiële rol. Ook kan ketendigitalisering enorm worden gestimuleerd in ketens waar toezicht en handhaving een belangrijke rol spelen: wanneer de toezichthouder bij het uitvragen van gegevens veel meer uitgaat van de gegevens die de keten nodig heeft om goed te functioneren. Het programma Slim Geregeld Goed Verbonden is een voorbeeld van deze vorm van stimulering. Het rapport verschijnt in oktober en kan worden opgevraagd bij Jelle.attema@ecp-epn.nl.