24-04-2018

Onderwijs en bedrijven in Rotterdam pakken tekort op arbeidsmarkt samen aan

Rotterdamse bedrijven zijn steeds afhankelijker van de Cloud, maar hebben moeite personeel te vinden dat over de hiervoor benodigde vaardigheden beschikt. Met het samenwerkingsverband Cloud Engineering Rotterdam proberen onderwijs en bedrijfsleven dit samen op te lossen. Buiten de vaste structuren van het onderwijs. Rotterdam kennen we als de stad van de haven, de markthal, Feyenoord en de Erasmusbrug. Een stad van arbeiders en doorpakkers. Maar cloud en start-ups? Zijn dat dan niet juist van die voorbijgaande modetermen waar die nuchtere Rotterdammer zijn neus voor ophaalt? Simon Besteman, directeur van ISP Connect – de branchevereniging van internetserviceproviders – is er als de kippen bij om dat cliché te ontkrachten: ‘Alle bedrijven zijn IT-bedrijven aan het worden, ook in Rotterdam. Steeds meer ondernemingen draaien hun gehele informatievoorziening in de Cloud. De complete logistiek van de Rotterdamse haven. Om maar iets te noemen. En ook kent Rotterdam een aantal succesvolle aanbieders van clouddienstverlening.’

Rem op groei

Maar naast meer flexibiliteit, lagere kosten en grotere betrouwbaarheid levert die cloud het bedrijfsleven ook hoofdbrekens op. Er is simpelweg een tekort aan goed personeel: professionals die over de juiste vaardigheden beschikken om in de cloud te werken, en – vooral ook – om de cloud te onderhouden en verder uit te bouwen. Simon: ‘Jongeren hebben een MBO- of HBO-diploma op zak, maar zijn nog nooit in een datacenter geweest. Ook al hebben ze een opleiding in de IT gedaan. Die mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt zet keihard een rem op de economische groei.’ Peter Kroon, onderwijsleider IT & Online bij het Techniek College Rotterdam, erkent dit volmondig: ‘Voor onderwijsinstellingen is het moeilijk om de snelle technologische ontwikkelingen bij te benen. Vernieuwingen volgen elkaar in rap tempo op, terwijl het aanpassen van curricula vaak jaren kost. Dat komt door de manier waarop het onderwijs is georganiseerd. Op landelijk niveau worden de eisen opgesteld voor opleidingen, examens en diploma’s. Een proces van soms jaren. Dat is goed voor kwaliteit en consistentie, maar maakt ons ook inflexibel. In dit project bepalen onderwijs en bedrijfsleven daarom samen de inhoud.’

Studie cloud

Vandaar dat in Rotterdam de onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven de handen ineen hebben geslagen om zelfstandig IT beter te integreren in het beroepsonderwijs. Peter: ‘Vorig jaar hebben we het samenwerkingsverband voor de Cloud Engineering Rotterdam opgericht. Hier bieden we studenten actueel IT-onderwijs door middel van stageplekken en uit de praktijk gegrepen projecten. We zijn bezig onze eigen studie cloud in te richten. Daar kunnen we straks met studenten van de verschillende opleidingen en niveaus (VMBO, MBO en HBO)én met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, experimenteren met nieuwe technologieën en proberen daadwerkelijke klantvraagstukken op te lossen.’ Naast het werken met en aan nieuwe technologieën buiten de vaste structuren van het onderwijs om richt Cloud Engineering Rotterdam zich ook op het vernieuwen van het onderwijs zelf.  Simon: ‘Samen kunnen we afstemmen wat de basisvaardigheden zijn die sowieso aan bod moeten komen. In IT-opleidingen en ook daarbuiten. Die set aan vaardigheden ontwikkelt zich elk jaar gestaag. Samen met het onderwijs kijken we welke accenten verlegd moeten worden, en eventueel brengen we de benodigde expertise in. Daarnaast kunnen we investeren in het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen; betere doorstroom leidt ook tot betere uitstroom.’

400 ondernemingen

En wat deze samenwerking op de lange termijn moet opleveren? Peter: ‘We hopen natuurlijk vooral dat straks meer leerlingen instromen naar een goede baan en dat we zo de verdere groei van de Rotterdamse industrie mogelijk maken.’  Simon: ‘En het zou daarnaast mooi zijn als we binnen vier jaar een solide basis hebben gelegd om de samenwerking voor een langere periode te continueren. Misschien lukt het zelfs de aanpak naar andere regio’s uit te breiden. Ik heb daar vertrouwen in. Het feit alleen al dat er inmiddels zo’n 400 ondernemingen direct en indirect bij deze samenwerking zijn betrokken, spreekt boekdelen. Eigenlijk is iedereen die ik spreek geïnteresseerd om mee te doen.’  Wat? Cloud Engineering Rotterdam. Samenwerkingsverband tussen het Techniek College Rotterdam (een samenwerkingsverband van de ROC’s Albeda en Zadkine), de Hogeschool Rotterdam, vele VMBO’s, de gemeentes Rotterdam en Schiedam en ongeveer 400 ondernemingen. De samenwerking is gericht op het bieden van praktijkgericht onderwijs en stageplekken (op MBO- en HBO-niveau) en het beter afstemmen van curricula op de actuele behoefte van de arbeidsmarkt.   Wie? Simon Besteman en Peter Kroon. Simon is CEO van ISPConnect, de branchevereniging van internet service providers.  Peter is een van de onderwijsleiders van de MBO-opleiding ICT van Techniek College Rotterdam.  Dit interview maakt deel uit van een serie gesprekken met stakeholders in ICT onderwijs en bedrijfsleven. Deze vertegenwoordigers trekken samen op om het tekort aan ICT-professionals aan te pakken. Met deze serie wil De Human Capital Agenda ICT succesvolle initiatieven onder de aandacht brengen. ECP voert het programma-management en ondersteunt de landelijk coördinator HCA-ICT.