01-02-2016

Ondernemers krijgen hulp bij informeren consument over privacybeleid

Begrijpelijk voor ondernemer en consument
De privacyverklaring generator bestaat uit acht vragen die een ondernemer moet beantwoorden. Hiervoor is geen vergaande technische of juridische kennis nodig. Dat maakt de applicatie laagdrempelig voor iedere ondernemer. Daarbij is juridisch taalgebruik, waar mogelijk, vermeden. Dit geldt ook voor de privacyverklaring die gegenereerd wordt nadat alle vragen zijn beantwoord. De privacyverklaring is daardoor ook begrijpelijker voor de consument. De ondernemer kan er daarnaast voor kiezen via e-mail op de hoogte gehouden te worden wanneer de privacyverklaring moet worden aangepast als gevolg van wijzigingen in de wet. De applicatie is te vinden op https://veiliginternetten.nl/privacy-verklaring/.

Stimuleren privacy besef ondernemer
De applicatie draagt bij aan de bewustwording van MKB’ers dat het noodzakelijk is de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van consumenten serieus te nemen. Lang niet iedere ondernemer weet bijvoorbeeld dat een privacyverklaring verplicht is. Een ondernemer die de gegevens die hij verwerkt niet afdoende beveiligt of profileringscookies (tracking cookies) plaatst zonder de websitebezoeker hierover correct te informeren loopt risico op een boete. Zo wordt bijvoorbeeld het ongeoorloofd openbaren van persoonsgegevens (datalekken) vanaf 1 januari 2016 beboet (‘Meldplicht datalekken’).

Positief regeldrukeffect
Een eerste quickscan die het ministerie van Economische Zaken heeft laten uitvoeren naar de regeldruk- effecten van deze applicatie heeft uitgewezen dat de administratieve lastendruk voor ondernemers met enkele miljoenen verminderd kan worden. Het ministerie is voornemens deze positieve regeldrukeffecten in 2016 gericht in kaart te laten brengen.

Initiatiefnemers applicatie
De privacyverklaring generator is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken, samen met ECP | Platform voor de Informatiesamenleving en haar werkgroep Privacy, een publiek-private samenwerking tussen overheid, internet- en telecombedrijven, branche- en belangenorganisatie en toezichthouders. De applicatie is door deze publiek-private samenwerking en door MKB’ers getest op bruikbaarheid, transparantie en juistheid.