21-08-2014

Ondernemers innoveren met ICT

Het ICT Doorbraakproject ‘De ambitieuze MKB-er innoveert met ICT’ heeft als eerste doelstelling ondernemers meer inzicht te geven in verschillende innovatiemogelijkheden, waardoor zij deze gemakkelijker en sneller in hun producten, diensten of productieprocessen kunnen toepassen. Dit kan hun product of dienst aanzienlijke toegevoegde waarde geven, met alle positieve gevolgen voor hun concurrentiekracht. Denk bijvoorbeeld aan het verrijken van kleding met sensoren zodat het gegevens over uw conditie door kan geven aan trainings apps, de auto die inmiddels door software in staat is om autonoom te rijden of het 3D printen van gehoorapparaten waardoor de productie sneller, goedkoper en op maat is.

In vijf bijeenkomsten verspreid over het land wil het doorbraakproject ondernemers inspireren met de kennis en ervaring van experts en ondernemers. Ook is er voldoende gelegenheid om met experts van gedachten te wisselen over het gebruik en de inzet van deze innovaties.

In juni vonden al bijeenkomsten plaats in Den Haag, Amsterdam en Eindhoven. In september worden de ondernemers rondom Groningen (3 september) en Oosterbeek (10 september) benaderd.

Geïnteresseerd?
Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor MKBers die willen innoveren met ICT. Deelname is kosteloos. Bekijk voor meer informatie en inschrijving de website.

Doorbraken met ICT
‘De ambitieuze MKB-er innoveert met ICT’ is één van de doorbraakprojecten met ICT die overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen realiseren op uitnodiging van het ministerie van Economische Zaken en VNO-NCW/MKB Nederland. De doorbraakprojecten versnellen de digitalisering van de Nederlandse economie en maatschappij. Doel is vergroting van het concurrerend vermogen van het Nederlandse bedrijfsleven en betere benutting van ICT in zorg, onderwijs, energievoorziening, MKB en topsectoren. Het programma is gestart in 2013 en wordt voltooid met de overdracht van de uitkomsten aan ketens en ketenpartners.