18-09-2014

Onder de motorkap van de troonrede

Als u de troonrede scant op de afkorting ICT of het neologisme informatiesamenleving zult u niets vinden. Is dat verontrustend? Leven we niet langer in een informatiesamenleving? Is ICT niet dé technologie achter het meerendeel van de innovatie (én het extra verdienvermogen) in Nederland?

Natuurlijk is dat nog zo. De  ICT-ontwikkeling blijft maar doorgaan, deze week alleen al  de smart watch van Apple en de beursgang van het chinese alibaba. En ook in Nederland staat de krant dagelijks vol van ICT-ontwikkelingen en hun gevolgen. Waar is het dan gebleven in de troonrede, waar in de miljoenennota?

De verklaring ligt erin dat ICT is een ondersteunende technologie is. De Amerikanen noemen het een enabling technology: een technologie die mogelijk maakt. Daarbij  raakt ze zelf vaak wat uit beeld. Dat is op zich niet zo erg, als het maar werkt en dat doet het. En als we met die ogen kijken naar de troonrede, of eigenlijk eronder, zie we wel veel  ICT.

Bij de sector onderwijs worden technische opleidingen genoemd. Deels betekent dat het aanpassen van opleidingen aan de eisen van de informatiemaatschappij. ECP helpt om digitale vaardigheden op  niveau te krijgen in de Nederlandse samenleving, van ICT-professionals die zo node gemist worden, tot werklozen en ouderen die  zoveel kunnen hebben aan digitale vaardigheden.

Uiteraard opende troonrede met internationale (on)veiligheid. Het is duidelijk dat cybercrime  een belangrijke en nieuwe loot aan de stam is. V&J heeft aangegeven dat Nederland op dit dossier leidend wil blijven. Intensievere samenwerking met banken, meer cybercrime onderzoeken en bijvoorbeeld ook een keurmerk digitale veiligheid voor het MKB. Cybercrime staat in Nederland hoog op de agenda, we bouwen expertise op en dat biedt kansen.

De zorg kreeg veel aandacht binnen de troonrede, want dit is de sector waar de veranderingen de komende jaren het grootst zullen zijn. Hier zal ICT zich een dienstbare ondersteuner moeten tonen, want alle hens is aan dek.  ECP richtte dit jaar het platform langdurige Zorg & ICT op en ondersteunt voluit de doorbraak op dit gebied die door EZ en VWS is geïnitieerd. De bedragen zijn te klein voor de miljoenennota, maar dat kon qua besparingen wel eens anders zijn.

Geen informatiesamenleving in de troonrede, maar wel tussen de regels en achter de woorden. En in de miljoenennota staan de grote uitgaven van de overheid, misschien is het een prettige gedachte dat ICT die niet nodig heeft. Wel moet ICT haar ondersteunende werk kunnen blijven doen.

Dat vraagt om ontwikkeling van meer kennis en expertise, om het delen ervan en om het in de spotlight zetten van organisaties, projecten en toepassingen die dankzij ICT een positief en blijvend effect teweeg brengen op mens en maatschappij. Voor dat laatste reikt ECP op 30 september aanstaande de Mens & ICT Award uit tijdens de Avond van de Digitale Economie in Den Haag.

En die ondersteunende rol  vraagt soms om wetswijzigingen, daarvoor moeten afspraken (standaarden) gemaakt worden, is er overleg nodig tussen betrokken partijen en de ICT-toepassingen op een nuttige manier in sectoren te laten landen en dat vraagt om een visie op de informatiemaatschappij.

Voor dit soort zaken is ECP dan weer de enabler.