19-09-2018

Oktober, cybersecurity maand

Oktober is cybersecurity maand en staat bol van de activiteiten; op 2 en 3 oktober is de internationale One Conference in het World Forum, de campagne Alert Online gaat van start en de derde editie van de Cyber Security Week (CSW) vindt plaats.

One Conference

Nederland is sinds 2013 gastheer van de One conference (daarvoor het Govcert symposium, waarvan de eerste in 2002) die inmiddels voor veel mensen uit de technische gemeenschap één van de ‘must-visit’-conferenties is in Europa. Nadat in 2015 de One Conference in dezelfde week plaatsvond als de GCCS en in 2016 deels in het teken stond van het Europees voorzitterschap, is deze conferentie in belang toegenomen. De verbinding tussen techneuten, experts, beleidsmakers en besluitvormers op een niet-commercieel, neutraal platform (Tees meet Ties) is een formule gebleken die bijdraagt aan de Nederlandse positionering. De conferentie is vorig jaar verbreed tot een initiatief van de Rijksoverheid. Daarmee heeft de conferentie niet uitsluitend een cybersecurity focus gekregen maar is er juist ook plaats voor de economische kansen die het cyberdomein biedt. Dit sluit aan op de insteek die is gekozen voor de versterking van de nationale aanpak cybersecurity. De One Conference is een tweedaagse conferentie bestaande uit een plenair programma en diverse break out sessies. Zowel technische onderwerpen als malwaredetectie, incident response, law enforcement cases evenals minder technische onderwerpen, o.a. publiek-private samenwerking, komen aan bod. Ook wordt aandacht gegeven aan onderzoeksprojecten uit bedrijfsleven en de wetenschap. Meer informatie kunt u hier vinden.

Campagne Alert Online

Alert Online stimuleert meer bewustwording van cybersecurity en is een jaarlijks initiatief van de overheid. De organisatie wil Nederland online veiliger maken. En dat doen ze niet alleen, maar samen met zoveel mogelijk partijen die zich hiervoor willen inzetten. Dit jaar loopt de Alert Online campagne in de eerste twee weken van de cybersecurity month, van 1 tot 14 oktober. Kijk hier voor meer informatie.

Cyber Security Week (CSW)

Van 3 tot 5 oktober vindt de derde CSW plaats. Gedurende deze dagen staat kennisdeling en ontmoeting over cybersecurity centraal, met onder andere een internationaal matchmaking event en Expo. Kijk hier voor meer informatie.