18-03-2011

NL IGF vraagt Nederlandse aandacht voor mondiale Internet Governance Forum in september

In september 2011 vindt het mondiale Internet Governance Forum (IGF) plaats in Nairobi, Kenia. Het IGF draagt bij aan een veilig, democratisch en stabiel internet door tussen mondiale multistakeholders kennisuitwisseling en samenwerking te stimuleren en te faciliteren. Om de Nederlandse inbreng goed te organiseren en optimaal te kunnen profiteren van de uitkomsten van dit mondiale forum is ECP-EPN, Platform voor de InformatieSamenleving, namens SIDN, verantwoordelijk voor het .nl-domein, en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie gestart met het Nederlands Internet Governance Forum (NL IGF).

Het NL IGF roept bedrijven, overheid, politici, non-profitorganisaties en andere belanghebbenden op hun inzichten te delen over thema’s die op de agenda staan van het IGF. Een Nederlandse inbreng in deze mondiale discussie over de toekomst van internet mag immers niet ontbreken.  Het NL IGF stimuleert het volgen van de internationale discussies om te kunnen profiteren van de kennis en vernieuwende invalshoeken die eruit voortvloeien. Internet governance is bij uitstek een internationale aangelegenheid.

In aanloop naar het IGF kunnen geïnteresseerden via de website www.nligf.nl op de hoogte blijven van nationale en internationale ontwikkelingen en activiteiten en hierover discussiëren. De komende maanden zullen diverse ambassadeurs van NL IGF op de website aangeven waarom zij betrokkenheid bij het IGF onderschrijven.

NL IGF wil het belang van het Internet Governance Forum breed adresseren in Nederland. Daarom organiseert het NL IGF de komende maanden diverse bijeenkomsten en open consultaties over thema’s die op zowel de Nederlandse Digitale Agenda staan als op de agenda van het Internet Governance Forum, zoals cybercrime, sociale innovatie, cloud computing, open data, mobiel internet en het belang van de inbreng van jongeren. Op 10 juni vindt het NL IGF event plaats in Den Haag. Centraal staat het overkoepelende thema van het IGF 2011 in Nairobi: “internet as a catalyst for change”.  Tijdens deze en andere bijeenkomsten moet duidelijk worden wat Nederland kan en wil bijdragen aan het Internet Governance Forum.

Het Internet Governance Forum
Het Internet Governance Forum is in 2005 tijdens de World Summit on Information Society (WSIS) in het leven geroepen en valt onder de verantwoordelijkheid van de Secretaris Generaal van de Verenigde Naties. Het IGF draagt bij aan een veilig, democratisch en stabiel internet door tussen internationale multistakeholders kennisuitwisseling en samenwerking te stimuleren en te faciliteren. Dit is in lijn met de Agenda voor de Informatiemaatschappij die tijdens de WSIS 2005 is geformuleerd. In 2011 vindt het IGF van 27 tot 30 september 2011 plaats in Nairobi, Kenia. Zie ook www.intgovforum.org