23-04-2018

Nieuws vanuit Forum Standaardisatie

Monitor open standaarden 2017

Jaarlijks wordt in opdracht van het Forum Standaardisatie het gebruik van open standaarden binnen de overheid in kaart gebracht. Dit betreft de standaarden van de ‘pas toe of leg uit’-lijst. Afgelopen week bood staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer de Monitor open standaarden 2017 aan. Uit de Monitor open standaarden 2017 blijkt dat het gebruik van open standaarden gestaag toeneemt, maar nog steeds beter kan. Lees voor een interactief overzicht van de onderzoeksresultaten het digitale Magazine “Monitor Open Standaarden 2017”.

Meting Informatieveiligheidstandaarden

Ook wordt de adoptie van vijf internetveiligheidstandaarden door Nederlandse overheden elk halfjaar gemonitord. Begin 2018 is de laatste meting uitgevoerd. De gemiddelde adoptiegraad was ten tijde van de eerste meting 35%, de eindmeting geeft een adoptiepercentage aan van ruim 80%. Net geen 100%, maar wel heeft de afspraak geleid tot een sterke adoptie-impuls: de adoptiegraad is sinds het maken van deze afspraak ongeveer verdubbeld. Benieuwd naar verdere resultaten van de meting IV-standaarden? Lees dan het digitale magazine “Meting Informatieveiligheidstandaarden Begin 2018”.   ECP heeft als partner bijgedragen aan de totstandkoming van deze publicaties. Binnen de bouwstenen voor een kansrijke en betrouwbare digitale informatiesamenleving, zorgen publicaties als deze ervoor dat nieuwe standaarden praktisch inzetbaar en tot norm gemaakt worden, om zo te komen tot een veilig en stabiel internet.