05-06-2018

Nieuwe onderzoeksagenda Cybersecurity voor meer veiligheid

Regelmatig vindt er opnieuw een cyberaanval plaats of een verstoring op het cyberdomein. Soms treffen ze vitale sectoren, zoals het bankwezen, energie of vervoer. De aanvallen kunnen daardoor een behoorlijke impact hebben op de samenleving. Cybersecurity is logischerwijs onderdeel van onze nationale veiligheid. Dat vereist dat onze kennis up-to-date blijft en dat we anticiperen op mogelijke nieuwe ontwikkelingen en dreigingen. Op 5 juni lanceerde dcypher de 3e editie van de National Cyber Security Research Agenda (NCSRA III). De NCSRA III beschrijft cyberbeveiligingsonderzoek-uitdagingen rond vijf pijlers, die samen cybersecurityonderzoek en -ontwikkeling in Nederland ondersteunen. Deze pijlers zijn: Ontwerpen, Verdedigen, Governance, Aanvallen en Privacy. Anders dan in de vorige agenda’s zijn de pijlers nu breed opgezet. Ze geven richting aan het onderzoek en maken interdisciplinaire samenwerking mogelijk. Zo heeft elke pijler bijdragen nodig van computerwetenschappen, techniek, sociale wetenschappen en geesteswetenschappen. Het doel is om met de uitvoering van één nationale cybersecurity onderzoeksagenda een bijdrage te leveren aan de cybersecurity van verschillende topsectoren en NWA-routes. Vandaar ook het motto van de bijeenkomst op 5 juni: “launch of a new research agenda for a safer society”

Nieuwe brede nationale call cybersecurity

Enkele uren voorafgaand aan de publieke presentatie op 5 juni is het eerste exemplaar van de NCSRA III door de directeur van dcypher en namens het eindredactieteam, aan de staatssecretaris van EZK mevrouw Mona Keijzer aangeboden. Tijdens de publieke presentatie werd de NCSRA III in ontvangst genomen door Patricia Zorko (Ministerie van Justitie & Veiligheid), Stan Gielen (NWO) en Henk-Jan Vink (TNO), elk belanghebbende in de uitvoering van deze agenda. Na de in ontvangst name kregen zij kort de gelegenheid te reageren. In zijn reactie gaf NWO-voorzitter Stan Gielen aan dat de NCSRA III de inhoudelijke basis vormt voor de cybersecurity onderzoeksprogrammering in de komende jaren. Ook heeft NWO zich middels het Kennis en Innovatiecontract ICT 2018 – 2019 gecommitteerd aan de opzet van een brede nationale cybersecurity call. Deze call wordt momenteel ontwikkeld door NWO in samenwerking met dcypher, de Topsector ICT en de Topsector Creatieve Industrie. Met deze call wil NWO tegemoet komen aan de behoefte om brede (interdisciplinaire) onderzoekssamenwerking op het gebied van cybersecurity te faciliteren. Daarnaast onderzoekt NWO, samen met vakdepartementen, de mogelijkheid om aan cybersecurity kennisontwikkeling via de NWA bij te dragen.

Totstandkoming NCSRA III

Het eindredactieteam van de NCSRA III bestond uit: Herbert Bos (VU), Michel van Eeten (TUD), Sandro Etalle (TU/e), Frank Fransen (TNO), Jaap-Henk Hoepman (RUN), Erik Poll (RUN) en Jan Piet Barthel (dcypher, NWO). Velen hebben vanuit verschillende disciplines en posities in de kennis- en innovatieketen tekstbijdragen en commentaren geleverd. Dat gebeurde tijdens de goed bezochte veldraadpleging op 12 april (https://www.dcypher.nl/nl/content/eindsprint-van-de-nieuwe-onderzoeksagenda-digitale-veiligheid), en via conversaties met vertegenwoordigers van (economische) topsectoren en NWA-routes waarvoor cybersecurity (onderzoek) relevant is. Op 23 april heeft de dcypher Adviesraad via een vaststellingsadvies ingestemd met de tekst en op 31 mei heeft de Cyber Security Raad zijn steun uitgesproken aan de agenda.