05-03-2018

Nieuwe JenV-campagne geeft Nederlanders tips zich beter te wapenen tegen online gevaren

Internetcriminaliteit is een groeiend probleem. Twee derde van de Nederlanders denkt dat de kans toeneemt dat hij de komende jaren zelf met internetcriminaliteit te maken krijgt. Tegelijkertijd weet slechts de helft van de Nederlanders (53%) hoe hij zich tegen online gevaren kan beschermen, blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Op maandag 5 maart is een campagne gestart die Nederlanders tips geeft om zich beter tegen ransomware en andere online gevaren te wapenen. Tijdens deze campagne werken JenV en Veiliginternetten.nl samen om het Nederlandse publiek info en praktische tips te geven om hun internetveiligheid te vergroten. Hiervoor is op Veiliginternetten.nl een speciale campagne-pagina ingericht waarnaar vanaf maakhetzeniettemakkelijk.nl rechtstreeks wordt verwezen. Meer informatie over deze campagne is te vinden op Veiliginternetten.nl en Maakhetzeniettemakkelijk.nl.

Over veiliginternetten.nl

Veiliginternetten.nl is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Justitie en Veiligheid / Nationaal Cyber Security Centrum, ECP | Platform voor de InformatieSamenleving en het bedrijfsleven.