24-10-2017

Nieuwe Europese wet brengt online privacy Nederlandse jeugd in gevaar

Leeftijdsgrens moet omlaag naar 13 jaar om kinderen beter te beschermen

Kinderen onder de 16 jaar kunnen vanaf volgend jaar alleen nog gebruik maken van social media, websites en apps als ze daarvoor toestemming krijgen van hun ouders. Dit blijkt uit de nieuwe Europese privacywet die in mei 2018 in werking treedt. In een brandbrief pleit het Safer Internet Centre Nederland (SIC) voor verlaging van de leeftijdsgrens tot 13 jaar, wat binnen de nieuwe regulering mogelijk is. De brief wordt vandaag aangeboden aan de Tweede Kamer, namens meerdere organisaties die werken aan digitale veiligheid voor kinderen. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zal vanaf 25 mei 2018 in werking treden. Dit betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De nieuwe privacywet beschermt de privacygrondrechten van Europese burgers en heeft specifieke aandacht voor kinderen. Volgens artikel 8 van de AVG moeten ouders toestemming geven voor de verwerking van persoonsgegevens van kinderen onder de 16 jaar door bedrijven en organisaties. Dit heeft tot gevolg dat jongeren onder de 16 jaar slechts met ouderlijke toestemming gebruik mogen maken van diensten van onze digitale samenleving. Denk aan sociale media, websites en apps. Lidstaten hebben ruimte om binnen deze wet een aantal eigen keuzes te maken. De leeftijdsgrens van 16 jaar mag bijvoorbeeld verlaagd worden naar 13 jaar. Veel lidstaten doen dat. ‘Helaas houdt Nederland vooralsnog vast aan 16 jaar. Al zijn er digitale gegevensverwerkingen te bedenken waarvoor 16 jaar een logische grens is, voor het dagelijks internetgebruik is dat niet het geval,’ aldus Marjolijn Bonthuis, coördinator van het SIC. ‘De privacy van onze jeugd is in gevaar. Want stel je voor wat de consequenties zijn van deze nieuwe privacywet voor opgroeiende en ontdekkende tieners: niet meer appen, chatten, snappen of informatie zoeken zonder toestemming van ouders of opvoeders.’

Drie redenen voor verlaging leeftijdsgrens

In de brandbrief worden drie redenen aangevoerd waarom Nederland moet kiezen voor verlaging van de leeftijdsgrens. Ten eerste wordt verwezen naar de rechten van kinderen op vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vereniging, onderwijs en op spel en recreatieve bezigheden. Het beperken van internettoegang staat hier haaks op. Ten tweede wordt gewezen op soms ingewikkelde relaties met ouders. Denk bijvoorbeeld aan ingewikkelde situaties als het ontdekken van seksuele voorkeuren, het door de overheid gesubsidieerde www.infovoorjou.nl of alledaagse bezoeken aan Nu.nl en andere informatieve sites met een cookie-wall. Aanbieders van al deze sites zullen wettelijk verplicht zijn om ouderlijke toestemming te krijgen alvorens een jonge bezoeker tot hun website toe te laten. Tot slot stelt de brief dat de leeftijdsgrenzen van 13 en 16 jaar arbitrair zijn: er is tot op heden geen wetenschappelijk onderzoek verricht waarop de keuze voor deze leeftijdsgrenzen is gebaseerd. Marjolijn Bonthuis-Krijger : ‘Wij vragen de overheid daarom de digitale rechten van onze tieners te respecteren en de leeftijdsgrens in artikel 8 van de AVG vast te stellen op 13 jaar.’