16-03-2016

Nieuwe Europese eSkills agenda: Ontsluiting van het potentieel van digitale- en sleuteltechnologieën

Meer dan 200 internationale beleidsmakers, CEO’s en deskundigen spreken op de eSkills conferentie met elkaar over noodzakelijke acties om de digitale vaardigheden van de beroepsbevolking op een hoger niveau te krijgen. Keynote sprekers zijn ZKH Prins Constantijn van Nederland, Europees Parlementslid Marietje Schaake en Markku Markkula, voorzitter van het Comité van Europese regio’s. Daarnaast presentaties van Harry van Dorenmalen, voorzitter van IBM Europa en de Europese commissarissen Elżbieta Bieńkowska, Marianne Thyssen en Günther Oettinger.

De conferentie in Den Haag is een geassocieerde bijeenkomst in het kader van het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie en maakt deel uit van de eSkills for Jobs Campagne. Hierbij zijn meer dan 650 Europese bedrijven, verenigingen, onderwijs- en opleidingsinstanties en ngo’s van 24 Europese landen betrokken. In Den Haag werken deelnemers een dag aan het creëren van een gemeenschappelijk kader voor ICT professionaliteit waarmee digitale ondernemerschap in Europa kan worden bevorderd. Z.K.H. Prins Constantijn der Nederlanden: “Bijna alle toekomstige werkzaamheden zijn digitaal en nieuwe technologieën vereisen nieuwe vaardigheden. Het opleiden van nieuwe werknemers en omscholing van het huidige personeelsbestand van organisaties zijn enorme uitdagingen die alleen succesvol zullen zijn wanneer overheden, bedrijfsleven, opvoeders, opleidingsinstellingen, ouders, kinderen en alle andere betrokken partijen samenwerken”.

 

Digital Champion Tineke Netelenbos

Digital Champion en voorzitter van ECP, Tineke Netelenbos benadrukt het belang van digitale vaardigheden: “Onze digitale wereld valt of staat met digitale vaardigheden. Toch is er een toenemend tekort aan gekwalificeerde werknemers met actuele kennis en vaardigheden. Geen van de betrokkenen kan dit op eigen kracht verbeteren, daar is samenwerking voor nodig. Publiek-private samenwerkingen zijn breed gesteund en hebben meer impact. Als maatschappij hebben we de plicht iedereen de vaardigheden te geven die nodig zijn om mee te komen in de digitale samenleving. Daarom zet ECP de schouders onder publiek-private samenwerking en digitale vaardigheden. “

Campagne

De economische groei en het concurrentievermogen van Europa op het wereldtoneel leunt sterk op innovatie en de succesvolle transformatie van de industrie. Een groei van 4% van het BBP (€ 500 miljard) is mogelijk voor Europa wanneer belemmeringen worden weggenomen waardoor de digitale economie kan toenemen. De eSkills voor Jobs campagne past bij de ambitie van de Europese Commissie om de Europese economie te transformeren naar de nieuwe digitale realiteit en de kloof te verkleinen tussen het aantal werkzoekenden in Europa en het aantal openstaande vacatures. Enkele jaren geleden werd het aantal openstaande vacatures tot 2020 geschat op een miljoen, maar sinds de lancering van de EU e-skills strategie en de ‘Grand Coalition for Digitale Jobs” is het aantal openstaande vacatures geslonken tot 756.000 (530.000 voor ICT’ers en 226.000 voor ICT management).

 

John Higgins, directeur-generaal DIGITALEUROPE:

“De digitale industrie werkt koortsachtig om de behoefte aan digitale vaardigheden in Europa aan te kunnen. Door te investeren in maatwerk programma’s voor ondernemers en bedrijven en vooral door de verschillende sectoren in de Europese Unie met elkaar te laten samenwerken.”

Sladomir Tokarski, directeur Innovatie en Advanced Manufacturing, directoraat-generaal groei van de Europese Commissie:

“In de huidige economie zijn nieuwe technologieën een belangrijke motor voor de groei en modernisering van de industrie. De positie van Europa als centrum van uitmuntend onderwijs, onderzoek en innovatie moeten we daarom versterken. De Europese Commissie zal zich inspanningen om lidstaten te ondersteunen bij het verhogen van het niveau van de digitale skills en KET’s”.

Een voorstel voor een algemeen Europees kader voor ICT-beroepen moet beschikbaar zijn in 2017. Met een Digital Entrepreneurship Scoreboard, dat eind 2015 werd geïmplementeerd, kunnen Europese lidstaten beoordelen hoe effectief ze zijn bij het bevorderen van digitaal ondernemerschap.

ECP Platform voor de InformatieSamenleving organiseert, in samenwerking met Digital Europe en in opdracht van de Europese Commissie de internationale conferentie over digitale vaardigheden voor de toekomst. De conferentie is mogelijk gemaakt door Amazon Web Services, Cisco, Oracle Academy en het Ministerie van Economische Zaken

Foto’s: Robert Tjalondo