11-10-2016

Nieuwe Europese alliantie voor veiliger internet

De ‘alliance to protect minors online’ bouwt voort op het bestaande Europese programma van leidende CEO’s die sinds 2011 het internet een veiligere plaats voor kinderen probeert te maken.

“Toekomstige generaties worden geboren in een digitale wereld”, licht Oettinger zijn initiatief toe in een blog op de website van de Europese Commissie. “Zij komen op steeds jongeren leeftijd en via steeds meer verschillende soorten apparatuur in aanraking met het internet, regelmatig zonder toezicht van hun ouders. Hoewel het internet grote kansen biedt voor de komende generaties, brengt het ook grote risico’s met zich mee voor jongeren die zich niet bewust zijn van de gevaren.”

“Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat cyberpesten een serieus en wijdverspreid probleem is en dat kinderen via digitale wegen vaker in aanraking komen met agressieve en gewelddadige content dat mogelijk negatieve effecten met zich meebrengt voor het welzijn en de ontwikkeling van minderjarigen.”

“Het creëren van een veilige digitale omgeving waarin kinderen zich goed kunnen ontwikkelen is een gedeelde verantwoordelijkheid”, vervolgt de Eurocommissaris voor de Digitale economie en samenleving. De industrie kan een significante bijdrage leveren aan de online ervaringen kinderen, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van technische oplossingen voor: beter ouderlijk toezicht, leeftijdsverificatie en inhoudskwalificaties. En ook de maatschappij speelt een sleutel door het kenbaar maken van de zorgen van ouders en kinderen, en door het identificeren van potentiële risico’s.”

Oettinger: “Dit is waarom ik een oproep doe aan sleutelspelers uit zowel de industrie als de maatschappij om tot elkaar te komen en samen te werken aan nieuwe initiatieven voor dit belangrijke onderwerp.”

De leden van de alliantie zullen samen opzoek gaan naar oplossingen om de schadelijke inhoud voor jongeren in de digitale wereld te beperken. Om dat doel te verwezenlijken zal de alliantie de risico’s en kansen van het web in kaart brengen, de uitwisseling van beste practices bevorderen en gedragscodes opstellen. Daarmee wordt ook de basis gelegd voor nieuwe regulerende mechanismes zoals omschreven in de Audio-Visual Media Service Directive. De alliantie zal gepresenteerd worden tijdens de Safer Internet Day op 7 februari 2017 in Brussel.

ECP en KPN
Als coördinator van het Nederlandse Safer Internet Center onderschrijft ECP het belang van de oproep van Eurocommissaris Oettinger. Een goede samenwerking tussen industrie en maatschappij is van cruciaal belang voor een veilig internet. ECP is verheugd dat SIC-partner KPN, bij monde van CEO Eelco Blok vertegenwoordigd, is in de nieuwe alliantie van de Eurocommissaris Oettinger en zal zorgen voor een goede aansluiting van het Nederlandse Safer Internet Center met de nieuwe Europese Alliantie. Door op zowel nationaal als Europees niveau samen te werken met de industrie kunnen we echte stappen zetten om het internet veiliger te maken voor kinderen.