17-11-2011

Nieuw Nederlands expertisecentrum ‘Privacy & Identity Lab'

Radboud Universiteit, TNO, Tilburg University en SIDN (het bedrijf achter .nl) gaan gezamenlijk werken aan betere oplossingen voor het beheren van online privacy en elektronische identiteiten. Daartoe richten ze een expertisecentrum op, het ‘Privacy & Identity Lab’. Hierin bundelen ze bestaand onderzoek en zetten zij nieuw onderzoek op. Het samenwerkingsverband is uniek omdat het de technische, juridische en socio-economische aspecten van privacy en identiteit integraal onderzoekt. Dit meldden de partijen op donderdag 17 november 2011 tijdens het Jaarcongres ECP-EPN.

 

Privacybescherming
De partijen richten het expertisecentrum op omdat adequate privacybescherming en een goed beheer van elektronische identiteiten in onze maatschappij cruciaal zijn geworden. Ronald Leenes, hoogleraar Regulering door Technologie aan de Tilburg University en beoogd wetenschappelijk directeur van het lab: "Tegelijkertijd zien we dat de acceptatie en ontwikkeling van belangrijke maatschappelijke ICT-systemen hapert als hier onvoldoende aandacht aan wordt besteed, ook omdat deze systemen steeds complexer worden. De moeizame trajecten van het Elektronisch Patiëntendossier, de OV-chipkaart en de slimme meter getuigen hiervan."

 

Doel
Het PI.Lab gaat wetenschappelijke kennis opbouwen door actieve deelname aan nationale en internationale onderzoeksactiviteiten en programma’s. De toepassing van deze kennis is daarbij minstens zo belangrijk. Leenes: "Een belangrijk onderdeel van het lab is een strategie voor het daadwerkelijk benutten van de opgebouwde kennis zodat het niet op de plank blijft liggen. PI.lab zal daarom werken aan advies op maat voor marktpartijen en overheden en zal onder meer een jaarlijkse conferentie, kennisseminars en een publicatiereeks organiseren."

 

Competenties
De deelnemers in het PI.lab zien de oplossing in een nieuwe geïntegreerde benadering en bundelen daarom hun verschillende competenties om zo tot betere oplossingen te komen. Tilburg University (via het ‘Tilburg Institute of Law, Technology, and Society (TILT)’) brengt juridische, ethische en maatschappelijke kennis in, de Radboud Universiteit (via het ‘Institute of Computing and Information Science’) verzorgt de technologische kennis en TNO brengt technologische en beleidsmatige kennis in (met name de afdelingen ‘Information Security’ en’ Strategies for the Information Society’). SIDN financiert drie AiO-projecten bij de start van het centrum en levert expertise op het gebied van internetveiligheid en -stabiliteit.