09-09-2016

Netwerkbijeenkomst Alert Online

Dit verslag verscheen ook op Alert Online.

Een meeting waar met ongeveer 50 partners in informele setting stilgestaan werd bij de invulling van de Alert Online campagne 2016 met het thema: cyberskills als voorwaarde van cybersecurity. Met een grote “32” op het presentatiescherm opende Marjolijn Bonthuis, lid van het projectteam Alert Online, de meeting. Nog 32 dagen voor de kick-off. Het aftellen is nu echt begonnen. 

Partners
Het aantal partners van vorig is jaar is nu al overtroffen. Meer dan 160 partners hebben zich bij de campagne aangesloten. Zodra zij hun logo aan doorgegeven hebben, worden zij vermeld op de site www.alertonline.nl. 

Activiteiten
Nog niet van alle partners is duidelijk welke activiteiten zij gaan inzetten tijdens de campagne. Vandaar dat de partners opgeroepen worden om alle activiteiten door te geven aan de projectorganisatie (via alertonline@ecp.nl). Zowel de activiteiten die gericht zijn op de interne medewerkers, of juist bedoeld zijn voor het grote publiek, we willen ze allebei graag horen. Ze dragen allemaal bij aan de buzz, die ontstaat rondom Alert Online. De zichtbaarheid van alle activiteiten rondom het thema cyberskills toont dat de campagnepartners werken aan het ‘weten’, het ‘kunnen’ en vooral veel ‘doen’.

Op de website staat al een aantal activiteiten vermeld. Er wordt een rondje door de zaal gemaakt om te horen wat er door de aanwezigen georganiseerd wordt tijdens Alert Online en waar nog behoefte aan is. De NVZ licht haar campagne toe, Chris van ’t Hof vertelt over de Game of Toons (de slimme thermostaat) die Eneco, samen met TekTok en partners in Rotterdam organiseert. Er worden phishingacties uitgezet door partners en het CIP vertelt over de serious Cyber-crisis game die gespeeld wordt.  En de nieuwe hoofdpartner Google stelt zich voor en laat zien welke acties zij inzetten voor Google-gebruikers tijdens de campagne.

Bij het benoemen van de activiteiten passeren een aantal oproepen de revue:

  • Google geeft aan dat zij gratis een leaflet ter beschikking stellen: de flyer “10 tips om uw online beveiliging op te frissen”. En er kan ook een stand-up banner gereserveerd worden om mensen aan te sporen hun eigen checks te doen.  Dit materiaal kan opgevraagd worden via  tjimke@google.com.
  • De tweede week van Alert Online overlapt met De week van de Veiligheid. Door krachten te bundelen zijn de ‘cybercrime ontbijtjes’ ontstaan. Ontbijtjes die georganiseerd gaan worden in het teken van cyberveiligheid, voor lokale ondernemers. Er worden voor deze ontbijtjes panklare presentatiepakketten aangeleverd, maar we zijn nog op zoek naar experts die terplekke hun visie zouden willen geven. De oproep is: wie zou het leuk vinden hiervoor benaderd te worden, of weet iemand in zijn eigen achterban?
  • Martin Bobeldijk van de CSR geeft aan dat zij graag een masterclass organiseren tijdens Alert Online, maar dat zij iemand zoeken die mee wil draaien in de organisatie. 

Het belang om besloten of interne events ook kenbaar te maken aan de projectorganisatie wordt nogmaals benadrukt: zichtbaarheid, maar ook laten zien dat jij kennis hebt van hetgeen je organiseert –  kan vervolgens weer gedeeld worden en interessant zijn om op te pakken voor andere partners. En daarbij: ook voor het succes van de campagne is het belangrijk om een indruk te krijgen en meetbaar te maken wat er zoal georganiseerd wordt.

Materialen Alert Online:

www. alertonline.nl
Ongeveer een week voor de campagne van start gaat zal er een omslagpunt zijn voor de site. Deze gaat dan van ‘partnersite’ over naar ‘campagnesite’. De nieuwe online quiz voor het algemene publiek zal daar een belangrijk onderdeel van uitmaken. En de inspiratieverhalen worden vervangen door expertverhalen.

Alert Online quiz
De Alert Online quiz is dit jaar vernieuwd. Hij maakt onderdeel uit van de website alertonline.nl, maar kan eventueel ook via een ‘losse’ URL ingezet kunnen worden bij de eigen achterban. In de quiz worden 10 online vragen over uw cybersecurity skills gesteld, waarna u direct ziet hoe u scoort en wat u eventueel zou kunnen verbeteren. Een sneak preview is aan de zaal getoond (zie voor de link naar de presentatie elders op deze pagina).  
Aan de quiz wordt tijdens de campagne ruchtbaarheid gegeven met verschillende “reizende banners” die gebruikers aanspreken als ze online zijn en een  ‘call to action’ bevatten naar de quiz.

toolkit:
Kijkend naar het thema ‘cyberskills’, zijn de eerder gemaakte Cyber Chris videofilmpjes en infographics, nog steeds actueel . Ze zijn te vinden in de toolkit. Op de site komt een verwijzing naar de tips, en er zal wederom een poster beschikbaar zijn. De materialen van vorig jaar zijn ook nog te downloaden.

Kick-off bijeenkomst 3 oktober
Op 3 oktober wordt bij KPN met een mooi inhoudelijk event de campagne gestart. De opening wordt gedaan door Klaas Dijkhof, en er zal een paneldiscussie gehouden worden met kopstukken uit de internetwereld. Dit onder leiding van Jaya Baloo, CISO van KPN. Dit event belooft een goede mix te worden van ‘we zijn los’, inhoud,  verdieping én een doorkijk naar de komende 2 weken.

Delen van informatie:
Tijdens Alert Online laten wij via de website, landelijke pers en social media zien wat de partners van de campagne aan het doen zijn. We publiceren blogs en nieuws en worden hiervoor graag ‘gevoed’ met informatie door partners. Regionale pers is voor ons vooralsnog moeilijke bereikbaar. Waar mogelijk bundelen we krachten; we maken graag gebruik van elkaars kanalen en kennis.
En vergeet vooral niet te vertellen wat er gebeurd is, hoe de eigen ervaringen zijn. Stuur verslagen of nieuwsberichten door, zodat wij ze kunnen publiceren bij ‘nieuws’ op de site, kunnen retweeten, posten op Facebook of LinkedIn. Gebruik de #Alertonline!

Ter afsluiting:
Er gebeurt veel in de maand oktober: Alert Online, de Week van de Veiligheid, de Codeweek en de Boefproef-campagne. En vanuit het Europese initiatief ENISA is het ook de cybersecurity month. Op hun site staan ook nog een aantal mooie materialen, die de moeite waard zijn.

Vanuit de zaal wordt alvast een voorzet gedaan voor een thema van Alert Online voor volgend jaar: Privacy en cybersecurity. Geheel in lijn met ‘datalekken’. Wist u bijvoorbeeld dat een besmetting met malware ook gemeld moet worden als Datalek? En er wordt gewezen op een site haveibeenpwned.com door een van de aanwezigen. 

Met een hapje en een drankje werd de geslaagde meeting afgesloten. We zien u graag op 3 oktober bij de kick-off in Den Haag. 

Wilt u de presentatie nalezen? Klik hier.