15-04-2014

NETmundial: Internet Governance in Brazilië

NETmundial is een gezamenlijk initiatief van de Braziliaanse president, de Braziliaanse overheid en de internationale internetgemeenschap. Twaalf landen (waaronder Duitsland en Frankrijk) treden op als medeorganisator. De conferentie heeft een tweeledig doel:

–      het vaststellen van wereldwijd gedragen en coherente internetprincipes
–      de totstandkoming van een roadmap voor de verdere ontwikkeling van het internet governance ecosysteem.  

De Nederlandse overheidsdelegatie naar NETmundial wordt geleid door de heer Uri Rosenthal, Speciaal Vertegenwoordiger voor de Cyberspace Conferentie die begin 2015 in Nederland wordt gehouden. Ten behoeven van NETmundial heeft de Nederlandse Overheid een standpunt opgesteld over de toekomst van internet Governance. Bekijk hier de one-pager van de Nederlandse Overheid.

Lees hier het discussiestuk van NETMundial. 

Netmundial is een eenmalig initiatief en staat los van het IGF.

NL IGF draagt zorg voor een goede verbinding op nationaal niveau.
Op 20 juni tijdens het NL IGF event wordt een terugkoppeling gegeven door een aantal delegatieleden en ook via de website www.nligf.nl komt een verslag beschikbaar, zodat de uitkomsten breed gedeeld worden en weer bijdragen aan een goede voorbereiding op het IGF in september.

Klik hier voor meer informatie over NETmundial.