18-08-2021

Nederlandse vertaling brochure Nationale en Regionale Initiatieven IGF beschikbaar

De Nederlandse vertaling van de brochure over Nationale en Regionale Initiatieven (NRIs) is vanaf heden beschikbaar op de website van het UN IGF. Het Internet Governance Forum (IGF) is een jaarlijks terugkerend mondiaal multistakeholder-platform voor discussie en afstemming omtrent diverse zaken op het gebied van Internet Governance. Het IGF secretariaat, vervuld door de Verenigde Naties, werkt samen met een netwerk van Nationale en Regionale Initiatieven (NRIs) op het gebied van Internet Governance. Voorbeelden van NRIs zijn het Europese EuroDIG en het Nederlandse NL IGF. 

In navolging van de UN Sustainable Development Goals, onderstreept de Verenigde Naties 

The potential of information and communications technology and global interconnectedness to accelerate human progress, bridge the digital divide and develop knowledge societies, as does scientific and technological innovation across areas as diverse as medicine and energy. 

De uitkomsten van de UN SDGs zijn afhankelijk van een goed digitaal beleid, hetgeen de prioriteit is voor de nationale, regionale en jongeren IGF-processen. De rol van nationale parlementen en overheidsinstellingen in deze is van essentieel belang. Daarom zet de VN in op actieve betrokkenheid van parlementen en regeringen in de multistakeholder processen van NRIs. 

De brochure geeft essentiële informatie over waarom leden van parlementen en regeringen zich zouden moeten inzetten voor NRI-processen. Lees de Nederlandse vertaling via de website van het IGF.

Deze brochure is ook beschikbaar in andere talen op de website van het IGF.

Internet governance

Cybercrime. Privacy. Toegankelijkheid. Mensenrechten. Cloud. Internet of Things. Het internet brengt niet alleen nieuwe mogelijkheden, maar ook blijvend vraagstukken met zich mee. Hoe gaan we daarmee om? Welke regels stellen we op... + Meer over Internet governance