16-10-2013

Nederlandse inbreng in mondiaal Internet Governance Forum

Het thema van het IGF dit jaar is Building Bridges”- Enhancing Multistakeholder Cooperation for Growth and Sustainable Development”. Het programma kunt u hier bekijken. 

Nederlandse vertegenwoordiging
Meer dan 20 Nederlanders uit overheid en bedrijfsleven vertegenwoordigen Nederland op het IGF 2013, waaronder het ministerie van Veiligheid & Justitie, Meldpunt Kinderporno op Internet, WRR en Hivos. Zij zetten unieke initiatieven van Nederlandse makelij op de internationale kaart. Maar ook politici reizen mee dit jaar, Astrid Oosenbrug (Tweede Kamerlid PvdA) en Arda Gerkens (Eerste Kamerlid SP).

Ook op het mondiale Internet Governance Forum mag de stem van jongeren niet ontbreken. Tijdens het jongerendebat in juni selecteerde NL IGF twee jongeren die Nederland mogen vertegenwoordigen. Bastiaan Zwanenburg en Eline van Ommen, de twee gelukkigen, doen onder andere mee in de workshop ‘Privacy & Innovation’ georganiseerd door de Deense Media Council. Bastiaan is tevens een van de panelleden in de workshop van European Schoolnet A Better Internet with You(th)… Connecting the Dots. Eline geeft haar mening in de workshop van het Britse Childnet over online anonimiteit, vrijheid van meningsuiting en internet governance.

Volg de bevindingen van de Nederlandse vertegenwoordigers via Twitter.

Workshops van eigen bodem
Uiteraard organiseert NL IGF ook eigen sessies op het IGF. Het is dan ook belangrijk om als Nederland inbreng te geven. Het Internet Governance Forum biedt die mogelijkheid. De Nederlandse positie op het gebied van internet rechtvaardigt dit niet alleen, maar vraagt hier ook om.

NL IGF organiseert een workshop No cyber security without government imposed regulation. Lees hier de omschrijving. 

Maar ook een Open Forum Breaking down silos in cooperation. Lees meer. 

Meedoen op afstand
Bent u niet in de gelegenheid het IGF op Bali, Indonesie bij te wonen? Volg het dan vanuit huis of kantoor!

Want thuis blijven betekent niet dat u de discussies niet kunt volgen. Er zijn namelijk interactieve voorzieningen om op afstand te participeren. U kunt de discussies op afstand volgen via de webcast van de bijeenkomst en er ook aan deelnemen via ‘chat’. Uw vragen worden dan beantwoord door de panelleden tijdens het IGF. IGF stimuleert deelname op afstand om de hiaten te verkleinen die tegenwoordig spelen op het gebied van internet, denk aan verschillen in toegang, leeftijd en informatie. Deelnemen op afstand kan via deze link.

Over NL IGF
Van 22-25 oktober 2013 vindt het jaarlijkse Internet Governance Forum (IGF) plaats in Bali, Indonesië. Dit is de plek bij uitstek waar beleidsmakers, bedrijfsleven, wetenschap, belangenorganisaties en politici vanuit de hele wereld elkaar ontmoeten en input wordt gegeven voor toekomstig beleid op het gebied van internet. Binnen NL IGF (Nederlands Internet Governance Forum) werken het ministerie van Economische Zaken, SIDN en ECP samen om het belang van het Internet Governance Forum in Nederland breed te adresseren. Dit doet zij o.a. door het organiseren van diverse bijeenkomsten in Nederland. Ook organiseert NL IGF tijdens het IGF diverse activiteiten voor delegatieleden ten behoeve van kennisdeling. Meer informatie over het NL IGF en haar activiteiten is te vinden op www.nligf.nl.

Gaat u naar het IGF?
Laat het ons weten via nligf@ecp.nl en neem deel aan de Nederlandse Delegatie!
NL IGF inventariseert de Nederlandse vertegenwoordiging op het IGF. Ter plaatsen organiseren wij diverse activiteiten waar delegatieleden vrijblijvend aan deel kunnen nemen. Reist u dit jaar naar het IGF? Laat het ons weten via nligf@ecp.nl en neem deel aan de Nederlandse delegatie. Wij brengen u graag op de hoogte van reis- en verblijfinformatie en activiteiten die door NL IGF worden georganiseerd.

Meer informatie en het programma van het IGF vindt u op intgovforum.org