16-02-2018

'Nederlandse basisschoolleerling mist digitale vaardigheden'

Les in digitale vaardigheden moet vast onderdeel onderwijs zijn volgens leraren en ouders. Basisschoolleraren geven het gemiddelde digitale vaardigheidsniveau van hun leerlingen een krappe voldoende: 6,1. Ouders zijn met een gemiddelde van 6,6 iets positiever. Meer dan een kwart van de basisschoolleraren bestempelt het digitale vaardigheidsniveau van Nederlandse leerlingen als onvoldoende. Hier is dus nog ruimte voor verbetering, ook omdat de overgrote meerderheid van zowel ouders als leraren digitale vaardigheden als onderdeel van het onderwijs (heel) belangrijk vindt. Dat blijkt uit onderzoek dat in opdracht van SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie Nederland) is uitgevoerd door GfK onder 1.195 ouders en 456 leraren. Door beide groepen wordt mediawijsheid (veilig om kunnen gaan met online media) het meest genoemd als kern van digitale vaardigheid, door leraren (83%) vaker dan ouders (68%). Ook ICT-basisvaardigheden (bijvoorbeeld het bedienen van een computer) en informatievaardigheden (kunnen omgaan met online informatie) worden als kernonderdeel gezien door een meerderheid van de respondenten. Opvallend is dat vaardigheden zoals programmeren door een relatief klein percentage (ouders 17%, leraren 23%) wordt gezien als een belangrijke digitale vaardigheid.

Onderdeel lesprogramma

Mediawijsheid moet volgens de meerderheid van ouders en leraren dan ook onderdeel zijn van een lesprogramma over digitale vaardigheden. Ook over de vorm waarin les zou moeten worden gegeven in digitale vaardigheid zijn ouders en leraren het eens: 63% (ouders) en 68% (leraren) ziet dit het liefst als onderdeel van bestaande lessen. Bijna de helft van de ouders en leraren is daarnaast ook voorstander van aparte lesmodules.

Praktijk

Driekwart van de leraren geeft aan dat digitale vaardigheden op dit moment al onderdeel uitmaken van hun lesprogramma. Opvallend is dat ouders minder goed op de hoogte zijn: 61% geeft aan dat zijn of haar kinderen digitale les krijgt, 17% heeft geen idee. En hoewel mediawijsheid door leraren het vaakst wordt genoemd als kern van digitale vaardigheid, vormen ICT-basisvaardigheden op dit moment nog het vaakst de kern van het digitale onderwijs. Ook informatievaardigheden worden vaker genoemd dan mediawijsheid.

Hoge werkdruk

“Het leren van digitale vaardigheden aan kinderen is voor zowel leraren als ouders prioriteit, zo laat ons onderzoek zien,” zegt Roelof Meijer, algemeen directeur van SIDN. “Toch zijn digitale vaardigheden nog niet op alle basisscholen onderdeel van het lesprogramma. Volgens leraren is dit het meest te wijden aan de te hoge werkdruk, terwijl ouders een gebrek aan voldoende IT-competenties als reden aandragen. Wat de reden ook is, SIDN maakt zich hard voor de ontwikkeling van digitale vaardigheden bij kinderen. Je hebt kennis en vaardigheden nodig om je in de digitale wereld succesvol en veilig te kunnen bewegen.” SIDN ondersteunt verschillende initiatieven die kinderen helpen beter online wegwijs te worden en is betrokken bij de Safer Internet Day(s) die van 5 t/m 9 februari plaatsvinden. Ook biedt SIDN in samenwerking met Reshift Digital en Creative Kids Concepts een gratis technieklespakket aan 2.700 basisscholen. Tijdens de IPON onderwijsvakbeurs, die gisteren en vandaag plaatsvindt, kunnen deze basisscholen het lespakket Bendoo Arduino Box gratis afhalen. Hiermee leren kinderen op een leuke en interactieve manier de basisprincipes van technologie en programmeren. Meijer vervolgt: “De snel digitaliserende wereld maakt het noodzakelijk dat digitale vaardigheden een vaste plek krijgen in het curriculum. SIDN draagt hier graag aan bij. Zo steunen wij Codepact, de organisatie achter onder andere de Codeweek. Tijdens de vorige editie in oktober 2017 werd het plan ‘Samen Digiwijzer’ gepresenteerd, een initiatief van CodePact, Mediawijzer.net en Kennisnet. Het doel is meer kinderen te bereiken om zo digitale ongelijkheid tegen te gaan. Met een zogenaamde Circle of Support willen de initiatiefnemers scholen vraaggestuurd helpen bij het invoeren van digitale geletterdheid” U kunt het rapport op rechts op deze pagina downloaden of op de website van SIDN.