19-04-2011

Nederlands Internet Governance Forum (NL IGF) krijgt steeds meer vorm en inhoud

NL IGF is opgericht door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, SIDN en ECP-EPN om het belang van het IGF in Nederland te benadrukken en de bekendheid van het Forum te vergroten.

 

Het Internet Governance Forum (IGF) is een jaarlijks terugkerend multistakeholder platform voor discussie en afstemming over de toekomst van het internet. Behalve beleidskwesties rond het bevorderen van duurzaamheid, veiligheid, stabiliteit en de ontwikkeling van internet, is het IGF ook een belangrijke plek om nieuwe opkomende kwesties, risico’s en uitdagingen te signaleren en onder de aandacht te brengen van relevante partijen. De belangrijkste en ook meer controversiële elementen van internet governance worden tijdens de jaarlijkse internationale bijeenkomsten van het IGF uitgebreid besproken.

 

Het NL IGF wil de uitkomsten van dit internationale forum een goede inbedding geven in het nationale beleid en maar ook tijdens het IGF een Nederlandse stem  laten horen en belangrijke Nederlandse thema’s inbrengen. NL IGF is bedoeld voor bedrijven, non-profitorganisaties, overheid, politici en alle andere belanghebbenden die waarde hechten aan internationale samenwerking en kennisdeling rondom het internetdebat en die het belang van het Internet Governance Forum onderstrepen. In 2011 vindt de jaarlijkse bijeenkomst plaats van 27 tot en met 30 september in Nairobi, Kenia.

 

Op 10 juni vindt het NL IGF Event plaats in Den Haag waar het internet als katalysator voor verandering centraal staat. Het gaat niet meer alleen om de toekomst van het internet, maar de kracht ervan, denk aan ‘people power’, ICT & ondernemerschap en innovatie. De agenda wordt bepaald door de deelnemers. Deze kunnen intekenen op eigen workshops en thema’s aandragen. Het NL IGF is ook een open consultatie om te bepalen wat Nederland kan en wil bijdragen aan het mondiale IGF.
 

Youth Speak up!
Beslissingen over de toekomst van internet worden meestal gemaakt door een generatie die gedefinieerd kan worden als de ‘internet immigrants’, zij zijn immers pas in aanraking gekomen met het medium toen ze al lang en breed volwassen waren. Het is ook belangrijk om de generatie te horen, die met het internet is opgegroeid. Aan de vooravond (9 juni 2011) vindt daarom een Youth IGF plaats, waar jongeren met elkaar in gesprek gaan over wat zij vinden van de ontwikkelingen en de verschillende internetvraagstukken.
 

Meer informatie over het NL IGF en haar activiteiten is te vinden op www.nligf.nl

En: deel uw aanbod, vraag of kennis via: LinkedIn / Twitter / nligf@ecp-epn.nl.