12-06-2012

Nederlands Cyber Security Center neemt deel aan werkgroep Zeker-Online

Het Nederlands Cyber Security Center neemt voortaan deel aan de werkgroep Normatiek van Zeker-Online, het initiatief van aanbieders van online administratieve software om, mede gefaciliteerd door ECP, samen met Belastingdienst en accountants afspraken te maken over veiligheid en betrouwbaarheid van online administratieve software. Aanleiding voor deze samenwerking vormden de  beveiligingsrichtlijnen webapplicaties, die het NCSC in februari 2012 heeft gepubliceerd en die door de deelnemers aan Zeker-Online meteen werden opgepakt.

 

ECP vertaalt met hulp van experts van de Belastingdienst, de recent gepubliceerde compliance guidelines voor e-invoicing, in het Nederlands. Deze richtlijnen helpen ondernemers om het proces van e-factureren zo in te richten dat het bedrijf er optimaal voordeel van heeft, maar ook vat heeft op fiscale en juridische risico’s rond factureren.

De richtlijnen sluiten aan bij de manier die de ondernemer kiest om zijn organisatie in te richten. Kleine organisaties werken immers anders dan grote, en in sommige organisaties heeft ICT een meer centrale rol in de administratieve processen dan in andere. Doel dat ECP met de vertaling beoogt is dat een (kleine) ondernemer, die de uitwisseling van gegevens met zijn zakenpartners goed digitaliseert, meer vat heeft op fiscale en juridische risico’s (tegen vaak lagere kosten).
Opmerkelijk is dat de guidelines hun oorsprong vinden bij de Nederlandse Belastingdienst en binnenkort, als CEN Workshop Agreement, ook een Europese dimensie hebben gekregen.