04-10-2021

Nederlanders maken zich meer zorgen over hun online veiligheid

Uit het Cybersecurity Onderzoek Veilig Online 2021, uitgevoerd door I&O Research in opdracht van ministerie van Economische Zaken en Klimaat, blijkt dat Nederlanders over de gehele linie zich meer zorgen maken over hun online veiligheid dan vorig jaar. Een deel geeft zelfs aan dat de zorgen tijdens corona zijn toegenomen. Ook geven zij zichzelf gemiddeld een lager rapportcijfer (6,6) dan voorgaand jaar (7,0) als het gaat om het omgaan met online risico’s en daarmee ook het nemen van maatregelen.

Phishing, DDoS en bankhelpdeskfraude

Als meest voorkomende vorm van cybercrime wordt phishing genoemd. Vier op de vijf Nederlanders ontving het afgelopen jaar een phishingmail. Ook laat het rapport zien dat een aantal groepen in de samenleving kwetsbaarder voor cybercrime is dan anderen. Zo ligt het kennisniveau bij ouderen en lager opgeleiden minder dan bij de andere groepen. Dat is ook terug te zien in het gedrag, ze nemen bijvoorbeeld minder snel maatregelen om zich online te beschermen.

Medewerkers van grootbedrijven en in de vitale infrastructuur denken vaker dan andere medewerkers dat ze te maken kunnen krijgen met een DDoS-aanval. Medewerkers van klein-MKB denken juist relatief vaak te maken te kunnen krijgen met bankhelpdeskfraude.

Aangifte

Slechts 3% van het algemene publiek maakt melding bij de politie en 3% doet aangifte doet bij de politie. Dit is bijzonder laag.

Rapporten

  • Hoofdrapport: Dit rapport geeft de resultaten van het algemeen publiek (16-80 jaar) en jongeren (11 t/m 15 jaar)
  • Bedrijfsleven: Dit deelrapport geeft de resultaten van medewerkers en ICT-verantwoordelijken in het bedrijfsleven.
  • Overheid: Dit deelrapport behandelt de resultaten van ambtenaren.

Aan de slag

Uit het onderzoek blijkt dat kennis en houding bij de Nederlanders goed is maar dat het gedrag achter blijft. Digitalisering heeft met COVID-19 een vlucht genomen en onze afhankelijkheid van digitale processen verder vergroot. Deze ontwikkelingen bieden ook kansen voor kwaadwillenden. Dit raakt zowel de burger als bedrijven, denk aan corona gerelateerde phishingmails en toenemende ransomware aanvallen. Basisbeveiliging als bijvoorbeeld het inloggen via en back-ups maken zijn van belang. Maar je moet het wel ook daadwerkelijk doen. En daarom staat het thema ‘Aan de slag’ dit jaar centraal in de cybersecuritymaand om, naast het vergroten van cyberbewustwording, een stapje verder te gaan.

Alert Online

Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, directie Digitale Economie, wordt ieder jaar een onderzoek uitgevoerd naar de beleving van de digitale veiligheid in Nederland. Dit onderzoek wordt gedaan in het kader van de cybersecuritymaand in oktober. Alert Online (gecoördineerd door ECP | Platform voor de InformatieSamenleving) verzorgt de kick-off van deze maand en partners organiseren activiteiten onder de vlag van Alert Online. Alle activiteiten zijn te vinden op de website van Alert Online.

Digitaal Veilig

Veiligheid van onze samenleving vraagt meer dan politie op straat en dijken om het water buiten te houden. De Nederlandse maatschappij en economie zijn inmiddels volledig afhankelijk geworden van digitale middelen. Aanvallen op di... + Meer over Digitaal Veilig