20-06-2017

Nederland versterkt positie als innovatieleider in Europa

Nederland heeft zijn positie in de top vijf van meest innovatieve landen in Europa verder verstevigd. Uit het dinsdag gepubliceerde European Innovation Scoreboard blijkt dat Nederland op het gebied van innovatiekracht Duitsland is gepasseerd en nu vierde staat op de lijst.

De European Innovation Scoreboard wordt samengesteld aan de hand van 27 indicatoren voor innovatiekracht. Naast Nederland en Duitsland zijn ook Zweden, Denemarken, Finland en het Verenigd Koninkrijk in 2017 als innovatieleider aangeduid. Voor Nederland is het de tweede keer dat het de status als innovatief leider krijgt toegewezen. Ook in 2016 behoorde Nederland tot de Europese top.

Minister Kamp van Economische Zaken (EZ): “Door intensieve samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden is de innovatiekracht en daarmee het concurrentievermogen van Nederland de afgelopen jaren verder versterkt.” “Om ook in de toekomst onze positie als Europees innovatieleider te handhaven, is er wel actie nodig. Onze publieke investeringen in innovatie liggen boven het Europese gemiddelde, maar de eigen investeringen van Nederlandse bedrijven liggen daar onder. Het is nu belangrijk dat juist ondernemers extra gaan investeren in innovatie.”

Nederlandse innovatiekracht stijgt ten opzichte van EU-gemiddelde

Voor het eerst maakt het European Innovation Scoreboard een vergelijking tussen de innovatieprestaties over een langere periode. In zes jaar tijd is de Nederlandse innovatiekracht ten opzichte van de Europese Unie relatief met 10,4 procent gestegen. In 2010 was het resultaat 19,1% boven het EU-gemiddelde, inmiddels is onze innovatiekracht verder verbeterd en bedraagt dit nu 29,5%.

Indicatoren voor innovatiekracht

Het European Innovation Scoreboard beoordeelt landen op 27 indicatoren zoals publiek-private samenwerking, investeringen, hoeveelheid en impact van innovatie door het MKB, digitalisering, kwaliteit van studies en de mate van werkgelegenheid binnen innovatieve bedrijven en kennisinstellingen.

De innovatieleiders, waaronder Nederland, zijn de landen die minimaal twintig procent boven het Europese gemiddelde scoren. Het verbeteren van innovatievolger naar innovatieleider, was aangemerkt als kabinetsambitie en is vorig jaar al gerealiseerd. In 2016 stelde het gezaghebbende European Innovation Scoreboard van de Europese Commissie dat Nederland voor het eerst het resultaat van innovatieleider behaalde.

Het volledige European Innovation Scoreboard 2017 is te lezen op de website van de Europese Commissie.