09-07-2017

Nederland in mondiale top 15 aanpak cyberveiligheid

Nederland staat in de top 15 van landen die leidend zijn met hun inrichting van cyberveiligheid. Dit werd bekendgemaakt in de Global Cybersecurity Index 2017,  een rapport van de International Telecommunications Union (ITU) van de Verenigde Naties. Singapore, de Verenigde Staten van Amerika en Australië scoren het hoogst op de index.
 
In totaal werd er bij 193 landen gekeken naar de inzet voor cyberveiligheid. Landen werden beoordeeld en gerangschikt op verschillende criteria, waaronder het nationaal beleid, de juridische aanpak en de organisaties die zich bezighouden met cyberveiligheid. In de resultaten worden maatregelen genoemd die Nederland getroffen heeft. Zo meet het Nationaal Cyber Security Centrum jaarlijks de ontwikkelingen rondom cyberveiligheid, wat samengevat wordt in een Cyber Security Assessment rapport. Hiermee brengen ze advies uit, worden incidenten geregistreerd en kan er ingespeeld worden op trends.

Buurlanden

Opvallend is dat relatief kleinere landen hoog scoren: Georgië, Oman en Mauritius staan in de top 10. Duitsland scoort aanzienlijk lager en staat op de 26e plek. Het land Equatoriaal-Guinea scoort het slechtst met 0 punten.