11-07-2012

Nederland ook vertegenwoordigd bij Pre-event voor nationale IGF’s

Op woensdag 13 juni jongstleden organiseerde de Europese Commissie samen met en voorafgaand aan EuroDIG een rondetafelbijeenkomst over de rol van nationale IGF’s. Voor deze meeting waren verschillende experts uit landen behorend tot de regio van de Raad van Europa uitgenodigd. Zo ook Nederland, ECP was er vanuit het Nederlands Internet Governance forum bij! 

Voorzitter was Linda Corugedo Steneberg, per 1 juli de nieuwe director DG Connect. De Europese Commissie was vooral geïnteresseerd in de ontstaansgeschiedenis van deze nationale IGF’s, gezien het feit dat deze spontaan in diverse landen van de grond gekomen zijn, maar ook steeds meer als spreekbuis fungeren tijdens het mondiale IGF.

Naast het uitwisselen van kennis en ervaringen bij de organisatie van een nationaal IGF stonden de volgende onderwerpen en vragen centraal:
– Het uitwisselen van  kennis en ervaringen bij de organisatie van een nationaal IGF;
– Hoe passen nationale IGF’s binnen EuroDIG en IGF?
– Hoe kunnen nieuwe stakeholders bij EuroDIG en het IGF betrokken worden? Wat zijn  doorslaggevende factoren om actief te participeren? 
– Hoe kunnen het IGF en EuroDIG de ontwikkeling van nationale IGF’s stimuleren?
– Hoe kunnen EU-stakeholders elkaar makkelijker vinden tijdens het IGF in Baku?
– Hoe kan de effectiviteit van het IGF vergroot worden en de multistakeholderaanpak versterkt?
 

Opvallend was de sterke overheidsvertegenwoordiging bij de deelnemers. Ook toezichthouders zaten aan tafel. De rol van ECP als coördinator van het NL IGF bleek een bijzondere, maar vooral ook waardevolle. Want eigenlijk zoekt iedereen naar een neutrale, nationale publiekprivate multistakeholderdialoog voor alle internet governance gerelateerde onderwerpen. En dat doen we bij ECP natuurlijk eigenlijk al jaren. Voor de aanpak en de rol van dit platform in nationale discussies was bijzonder veel interesse.