11-07-2012

Nederland bereidt zich voor op internationale kennisdeling

Van 6-9 november vindt het Internet Governance Forum (IGF) plaats in Baku, Azerbeidzjan. ECP is via het NL IGF project betrokken bij de voorbereidingen van de Nederlandse inbreng in dit forum, dat valt onder de verantwoordelijkheid van de Secretaris Generaal van de Verenigde Naties. Een overzicht van de Nederlandse inspanningen voor dit forum, waaraan ook u kunt bijdragen!
 

Workshops van Nederlandse bodem
Tijdens het Internet Governance Forum worden meer dan honderd workshops gehouden over thema’s als security, privacy, toegankelijkheid, kritieke infrastructuren, ICT voor vooruitgang etc. Ook NL IGF heeft goedkeuring gekregen om drie workshops te organiseren:

  • Cross border cooperation in incidents involving (internet) critical infrastructure ( categorie: Managing Critical Internet Resources);
  • iFreedom and cyber security in the balance (categorie Security Openness & Privacy);
  • Civil rights in the Digital Age: about the impact the internet has on civil rights (categorie Security Openness & Privacy).

Zie ook: http://www.intgovforum.org/cms/w2012/proposals 
 

 

NL IGF Event 28 september
In navolging van het grote succes van vorig jaar organiseren het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, SIDN en ECP een NL IGF Event op 28 september, waarbij een hele middag kennis kan worden gedeeld en het debat kan worden aangegaan rondom netelige discussies.

Deze een multistakehoder bijeenkomst vindt plaats in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Parlementariërs, ambtenaren, wetenschappers, non-profitorganisaties, bedrijfsleven, journalisten en andere geïnteresseerden gaan met elkaar het gesprek aan over de toekomst van het internet. Wat is het belang van een open en vrij internet?  Welke maatregen nemen overheid en bedrijfsleven tegen cybercrime?  Wat is de impact van sociale media? Welke ethische vraagstukken vragen om aandacht?
 

 

Oproep: U bepaalt de agenda
De agenda van dit NL IGF event wordt vooral bepaald door de deelnemers. Welke kwesties, risico’s en uitdagingen herkent u en wilt u nog onder de aandacht brengen van relevante partijen? Een eigen workshop? Een discussie over een bepaald thema? Het NL IGF is ook een open consultatie: Wat kan en wil Nederland bijdragen aan het mondiale IGF? Laat het ons weten via nligf@ecp.nl 
Klik hier voor meer informatie en registratie.  

 

Studenten Internet Debat
Voorafgaand aan het NL IGF event vindt het NL IGF Studenten Internet Debat plaats. Studenten gaan met elkaar, maar ook met politici en industrie, in debat over onderwerpen als copyright en privacy. De uitkomsten van dit debat dienen als input voor de voorbereiding van de Nederlandse delegatie naar het mondiale IGF.
 

Internet Governance Forum (IGF)
Dit Forum werd in 2005 tijdens de World Summit on Information Society (WSIS) in het leven geroepen en valt onder de verantwoordelijkheid van de Secretaris Generaal van de Verenigde Naties. Het IGF draagt bij aan een veilig, democratisch en stabiel internet door internationale kennisuitwisseling en samenwerking te stimuleren en te faciliteren. Tijdens het IGF worden thema’s als e-inclusion, openness, security en cloud computing besproken. Er komen deelnemers vanuit de hele wereld, van China tot de VS en van Zuid-Afrika tot Brazilië en niet te vergeten uit praktisch alle landen van Europa, zowel van NGO’s en  bedrijven maar ook parlementariërs.

Gaat u naar het IGF? Laat het ons weten via nligf@ecp.nl en maak deel uit van de Nederlandse Delegatie.

Kijk voor meer informatie op www.nligf.nl