24-10-2012

Nationale App Prijs

Den Haag, 24 oktober 2012 – Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie reikt op 24 januari 2013 de Nationale App Prijs uit. Dit maakt het ministerie vandaag tijdens het ICT Delta congres bekend. De prijs van 12.500 euro is bedoeld voor de beste bestaande toepassing (“app”) die gebruikmaakt van een databron van de overheid. Door goede voorbeelden een podium te geven en te belonen wil het ministerie met de Nationale App Prijs het hergebruik van overheidsdata bevorderen. Organisaties die mee willen dingen naar deze prijs dienen hun app voor 31 december 2012 in te dienen via www.nationaleappprijs.nl. De organisatie van de wedstrijd is in handen van ECP, Platform van de Informatiesamenleving.

 

De Europese markt voor overheidsdata werd in 2006 reeds geschat op 27 miljard euro. Steeds meer overheden (op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau) ontplooien initiatieven om deze data die door overheden verzameld zijn, open te stellen. Ook in Nederland. Het ontsluiten, combineren en visualiseren van deze open data maakt nieuwe diensten en inzichten mogelijk. Dit stimuleert innovatie en creëert waarde. Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie wil daarom het (her)gebruik van open data van de overheid bevorderen en looft 12.500 euro uit aan de beste bestaande Nederlandse applicatie waarbij gebruik gemaakt wordt van tenminste één databron van de overheid. De prijs staat open voor alle soorten bestaande, werkende en te gebruiken toepassingen: apps voor het web, sociale media, telefoon, tablet, api, etc. Demo’s van apps of ideeën van apps kunnen niet meedingen naar deze prijs.

 

Apps indienen

Organisaties die met hun app in aanmerking willen komen voor de prijs dienen het inschrijfformulier op www.nationaleappprijs.nl volledig in te vullen voor 31 december 2012. Per organisatie kunnen meerdere apps worden aangemeld. 

 

Jury

Een jury beoordeelt alle inzendingen op originaliteit, potentieel, business model, bruikbaarheid en gebruiksvriendelijkheid. De jury kiest de uiteindelijke winnaar. In de jury zitten John Post (Platform Open Data), Paul Suijkerbuijk (data.overheid.nl), Valerie Frissen (topsector creatieve industrie/TNO), Brigitte Zonneveld (ministerie van EL&I) en Edwin Rijkaart (medeoprichter Buienradar).

 

Over de Nationale App prijs

De prijs is een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Ook het bedrag van 12.500 euro wordt door het ministerie ter beschikking gesteld. ECP – Platform voor de InformatieSamenleving – ondersteunt het ministerie, mede vanuit het platform open data dat bij dit platform is ondergebracht. ECP heeft dit platform opgericht om het hergebruik van niet-privacy gevoelige (overheids)data te bevorderen door met hergebruikers het gesprek te voeren om tot aanvullende eisen te komen voor datasets. Zo is het bijvoorbeeld nodig te weten welke datasets in potentie interessant zijn voor het bedrijfsleven en welke eisen het bedrijfsleven hieraan stelt.