30-05-2011

Nationaal Multi-Belanghebbenden Forum e-Factureren

Op 30 mei 2011 werden in een bijeenkomst onder voorzitterschap van de heer Michel Verhagen (Min EL&I) de eerste stappen gezet voor de oprichting van het Forum e-Factureren, te beleggen bij ECP-EPN.

 

Over de rol van het Forum en belangrijke aandachtspunten bij samenstelling en bepalen van activiteiten werden de volgende aspecten genoemd:
 

• Het Forum dient voor communicatie/vertaling van Europese initiatieven naar Nederland en om het Europese Forum te informeren over de Nederlandse besluitvorming, de aanpak van partijen en de resultaten.

• Doelstelling van het Forum is de adoptie van e-factureren te bespoedigen.
Kanttekening daarbij is dat het gaat om meer dan e-factureren, namelijk om dematerialisatie van bedrijfsprocessen. Het Forum moet derhalve niet in de valkuil stappen dat e-factureren op zichzelf staat: de business-case ligt niet altijd in de e-factuur, maar misschien in combinatie met andere zaken, zoals bestellen, betalen, rapporteren, logistieke afhandeling, uitbesteden van delen van de administratie enz.. E-Factureren functioneert soms als “merknaam”.

• Deelnemers bepleiten een meer ambitieuze rol van het Forum dan alleen die van een “doorgeefluik” en bepleiten ook werkelijk zaken aan te pakken.

• Belangrijke taak van het forum is verbanden leggen met verwante terreinen, die randvoorwaarde vormen voor e-factureren of bijdragen aan de business-case: eHerkenning, SBR, BTW-harmonisatie, behoeften vanuit accountants, banken en belastingdienst rond betrouwbare administratieve gegevens, auditing, de ontwikkeling van elektronisch bestellen en factureren bij de overheid, Europese en Nederlandse standaardisatieprocessen.

• Voor wat betreft de communicatie zal worden gezocht naar zoveel mogelijk middelen om het bestaan en de activiteiten van het Forum actief uit te dragen.
 

Het Forum werd op 1 september 2011 definitief opgericht, waarbij het secretariaat werd belegd bij ECP-EPN. Deelnemende partijen zijn verder o.a. het Ministerie van EL&I, Syntens, CEN/RBS, de Belastingdienst en SRA.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met jelle.attema@ecp.nl en/of hier klikken.